Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής του ποταμού Μύρτου

Papadogiorgaki Margarita

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3C0972F1-4EDC-4A55-8F2C-5077B9D9AB35
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαργαρίτα Παπαδογιωργάκη, "Μοντελοποίηση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής του ποταμού Μύρτου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67571
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Μύρτου βρίσκεται στο νότιο – δυτικό τμήμα του Νομού Λασιθίου, στη νήσο Κρήτη. Εκτείνεται από τη νότια πλευρά του όρους Δίκτυ έως το Λιβυκό πέλαγος κι έχει επιφάνεια 96 km2. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περιοχής είναι ότι στις όχθες του ποταμού Μύρτου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός από θερμοκήπια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι οι κύριες δραστηριότητες της περιοχής είναι κτηνοτροφικές και γεωργικές και συνεπώς η σημασία των υδατικών ποσοτήτων είναι υψηλή, οδήγησε στην ανάγκη περεταίρω διερεύνησης του υδρολογικού ισοζυγίου του εν λόγω ποταμού.Πραγματοποιήθηκε εφαρμογή του ημι-κατανεμημένου μοντέλου λεκάνης απορροής, Soil and Water Assesment Tool (SWAT 2012), σε συνδυασμό με περιβάλλον ΓΣΠ (GIS), προκειμένου να μοντελοποιηθεί η υδρολογική απόκριση της λεκάνης απορροής. Αρχικά, η περιοχή διαιρέθηκε σε 17 υπολεκάνες και 125 υδρολογικές μονάδες απόκρισης (HRUs) με αυτοματοποιημένη διαδικασία και χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια και συνεχή μετεωρολογικά δεδομένα από πέντε μετεωρολογικούς και βροχομετρικούς σταθμούς, καθώς επίσης και δεδομένα γεωλογίας και χρήσεων γης.Ακολούθησε η βαθμονόμηση του μοντέλου για τα υδρολογικά έτη 1976-1981 και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου ελέγχθηκε με χρήση διαφόρων στατιστικών δεικτών, όπως οι RMSE, NSE, RSR και PBIAS και η προσομοίωση που έγινε ήταν σχετικά ικανοποιητική. Τέλος, δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν τα συνολικά υδρολογικά ισοζύγια για σαράντα έτη (1969-2009).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά