Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρακτηρισμός και συντήρηση κονιαμάτων: εφαρμογή στο Φιρκά Χανίων

Xenidi Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5D117969-00C6-4EC5-AEE1-9BC3B0600CFD
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Ξενίδη, "Χαρακτηρισμός και συντήρηση κονιαμάτων: εφαρμογή στο Φιρκά Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67598
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση κονιαμάτων, επιχρισμάτων και λίθων του Τείχους του Φρουρίου Φιρκά και του Γενοβέζικου Πύργου. Κύριος στόχος της εργασίας είναι η διευκρίνιση της τεχνολογίας παρασκευής και φύσης των υλικών αυτών, καθώς και η συντήρηση τόσο των συγκεκριμένων υλικών όσο και μεταγενέστερων επεμβάσεων. Η πλήρης αποτύπωση της τεχνολογίας παρασκευής των κονιαμάτων – επιχρισμάτων μέσω της ολιστικής ανάλυσης (φυσικοχημική/μηχανική) των υφιστάμενων υλικών, συνέβαλλε στο να προταθεί συμβατό κονίαμα – επίχρισμα αποκατάστασης με τα επιθυμητά αποτελέσματα το οποίο όμως δεν αποτελεί τμήμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η συστηματική αυτή μελέτη συμβάλλει στην συντήρηση του μνημείου και η ολοκλήρωσή της πραγματοποιήθηκε με την ουσιαστική συλλογή δειγμάτων από το μνημείο (Φρούριο Φιρκά και Γενοβέζικο Πύργο) τα οποία παρουσίαζαν διαφορετικούς βαθμούς διάβρωσης. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν τα πιο χαρακτηρίστηκα δείγματα και αναλύθηκαν με χημική και ορυκτολογική ανάλυση όπου διαπιστώθηκε η φύση της κονίας και των αδρανών, προσδιορίστηκαν τα ιχνοστοιχεία για το κάθε δείγμα καθώς επίσης και οι δείκτες υδραυλικότητάς τους. Για περαιτέρω διερεύνηση, πραγματοποιήθηκε μικροσκοπικός και μακροσκοπικός χαρακτηρισμός των κονιαμάτων-επιχρισμάτων, με στόχο τον χαρακτηρισμό της μικροδομής τους, καθώς επίσης και κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών συστατικών τους.Τέλος, με σκοπό την συντήρηση τόσο του μνημείου όσο και των προτεινόμενων κονιαμάτων και επιχρισμάτων που συντέθηκαν, πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης εφαρμογές καινοτόμων στερεωτικών νάνο-υλικών σε Ασβεστοκονιάματα και δοκίμια Αλφά και μελετήθηκε η συμπεριφορά τους τόσο με τον έλεγχο της ανθεκτικότητας σε άλατα θειικού νατρίου όσο και με τον έλεγχο διαπερατότητας σε υδρατμούς. Συμπερασματικά, η ανάλυση και ο χαρακτηρισμός των ιστορικών κονιαμάτων του Φιρκά, ειδικά μετά από την ομαδοποίηση τους, συνετέλεσε στο να διευκρινιστούν οι κατασκευαστικές φάσεις του Φρουρίου και να προταθούν κατάλληλα κονιάματα συντήρησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά