Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στη χαρτογράφηση πλημμυρικών φαινομένων

Papathanasiou Konstantinos

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/F3CB48E6-65BC-4F3F-941D-49A092034302-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67611-
Γλώσσαel-
Μέγεθος120 σελίδεςel
ΤίτλοςΣυμβολή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στη χαρτογράφηση πλημμυρικών φαινομένωνel
ΔημιουργόςPapathanasiou Konstantinosen
ΔημιουργόςΠαπαθανασιου Κωνσταντινοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Tsanis Giannisen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Τσανης Γιαννηςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Chrysikopoulos Constantinosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Χρυσικοπουλος Κωνσταντινοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Alexakis Dimitriosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Αλεξακης Δημητριοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠεριγραφήΠροπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
ΠερίληψηΣτην παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογήθηκε η συμβολή της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην καταγραφή και την χαρτογράφηση πλημμυρικών φαινομένων, με την χρήση δορυφορικών εικόνων. Αρχικά, έγινε αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, καθώς και της λειτουργίας των τηλεπισκοπικών δορυφόρων Sentinel 1, τεχνολογίας Radar, και Landsat 8, που ανήκει στην κατηγορία της παθητικής τηλεπισκόπησης. Ακόμα, αναλύθηκε η μεθοδολογία της Τηλεπισκόπησης, που ακολουθείται κατά την ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων, με κυριότερα στάδια την προεπεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων, την δημιουργία χαρτών με δείκτες βλάστησης, την ταξινόμηση των πολυφασματικών εικόνων και την εκτίμηση της ακρίβειας της ταξινόμησης. Η προεπεξεργασία των δεδομένων αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της παρούσας εργασίας και είναι απαραίτητη, αφού απαλλάσσει τις εικόνες από ατμοσφαιρικές παρεμβολές, εφαρμόζονται σε αυτές ψηφιακά φίλτρα και πραγματοποιούνται ψηφιακές μετατροπές που τις καθιστούν κατάλληλες για ταξινόμηση και περαιτέρω επεξεργασία. Η περιοχή μελέτης, πάνω στην οποία εργαστήκαμε, είναι ο ποταμός Στρυμόνας που βρίσκεται στον νομό Σερρών και η χρονική στιγμή κατά την οποία παρουσιάστηκε η πλημμύρα του ποταμού είναι κατά το έτος 2015. Στόχος της εργασίας είναι η χαρτογράφηση της πλημμυρισμένης περιοχής και η εύρεση της καλύτερης μεθόδου ταξινόμησης, καθώς και η συσχέτιση των ταξινομημένων εικόνων με την εικόνα αναφοράς. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις δορυφορικές εικόνες, δύο του δορυφόρου Landsat 8 και δύο του δορυφόρου Sentinel 1, με περιοχή κάλυψης την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή. Η ημερομηνία λήψης των πρώτων εικόνων των δύο δορυφόρων ήταν κάποιες μέρες πριν την έναρξη του πλημμυρικού φαινομένου, ενώ των δεύτερων εικόνων ήταν στην κορύφωση του πλημμυρικού φαινομένου. Η επεξεργασία των δορυφορικών προϊόντων του δορυφόρου Sentinel 1 πραγματοποιήθηκε με την χρήση του προγραμματιστικού εργαλείου με την ονομασία Snap, ενώ η επεξεργασία των πολυφασματικών προϊόντων του δορυφόρου Landsat 8 πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των λογισμικών Erdas Imagine 2016 και ArcMap. 3 Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια την εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.el
ΠερίληψηThis pre-graduated thesis evaluated the contribution of remote sensing and GIS in recording and mapping of floods, using satellite images. Initially, there was a detailed description of the process of remote sensing, and the operation of remote sensing satellites Sentinel 1 with radar technology, and Landsat 8, which belongs to the category of passive remote sensing. Still, the methodology of Remote Sensing, followed by the occurrence of floods, the main stages of the pre-processing of satellite data, create maps of vegetation indices, classification of multispectral images and the assessment of classification accuracy was analyzed. The data pre-processing is a major part of this thesis and it is necessary, as exempt images from atmospheric interference, applicable to these digital filters and digital conversions take place which make them suitable for classification and further processing. The study area, on which we worked, is the river Strymonas, which is located in the prefecture of Serres, and the time at which the flood of the river presented are for the year 2015. This work’s aim is to map the flooded area and find the best classification method, and the correlation of the classified images to the reference image. To succeed these, there were used four satellite images, two Landsat satellite 8 and two Sentinel 1 satellite, with coverage area the study area and the wider region. The date, when the first images of the two satellites were obtained, was some days before the flood, while the second images was at the height of the flood phenomenon. The processing of the satellite products Sentinel 1 was performed with the use of programming tools called Snap, while the processing of products of multispectral Landsat satellite 8 was performed using the softwares Erdas Imagine 2016 and ArcMap. Finally, the results obtained during the preparation of this thesis and the conclusions reached after the processing of the results, are detailing.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2017-03-20-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2017-
Θεματική ΚατηγορίαΔορυφορική τηλεπισκόπησηel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΚωνσταντίνος Παπαθανασίου, "Συμβολή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στη χαρτογράφηση πλημμυρικών φαινομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά