Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην απεικόνιση σπηλαιώσεων

Mavris Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B203FEE8-0C7F-4B76-B7A3-C4488811BEE2
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Μαύρης, "Συμβολή της γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην απεικόνιση σπηλαιώσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67615
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την επεξεργασία και την ερμηνεία γεωηλεκτρικών δεδομένων για τον εντοπισμό καρστικών εγκοίλων στις θέσεις επέκτασης του κτιρίου του Κρατικού Αερολιμένα Χανίων. Η γεωφυσική έρευνα έγινε με την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας.Για να γίνει καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, δημιουργήθηκαν συνθετικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τα λογισμικά πακέτα RES2DMOD και RES3DMOD. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των συνθετικών γεωηλεκτρικών δεδομένων στις δύο διαστάσεις με το λογισμικό RES2DINV και στις τρεις διαστάσεις με με το RES3DINV. Επιλέχθηκαν οι διατάξεις των ηλεκτροδίων διπόλου-διπόλου, πόλου-διπόλου και Wenner-Schlumberger. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι αντιστροφής δεδομένων (Least-Squares Inversion, Robust Inversion).Στην συνέχεια επιλέχθηκαν πραγματικά δεδομένα από τμήμα της περιοχής επέκτασης του κτιρίου του Κρατικού Αερολιμένα Χανίων. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με την χρήση κατάλληλων λογισμικών αλλά και μεθόδων αντιστροφής στις δύο και τρεις διαστάσεις. Δημιουργήθηκαν γεωηλεκτρικές τομές και έγινε σύγκριση των τομών με γεωτριτικά δεδομένα για την βαθμονόμηση των αποτελεσμάτων.Στις τομές εμφανίζονται δομές υψηλής ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης οι οποίες σύμφωνα και με τα γεωτρητικά στοιχεία αποδίδοται σε μικρού μεγέθους έγκοιλα τα οποία ελήφθησαν υπόψην κατά τη θεμελίωση των νέων κτιρίων του Κρατικού Αερολιμένα Χανίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά