Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση υδροηλεκτρικού σταθμού σε εθνικό δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Περίπτωση μελέτης: Φράγμα Στράτου

Margonis Panagiotis-Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C8A1E4A2-78CA-4EAC-A249-174CBFCEB97A
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης-Γεώργιος Μαργώνης, "Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση υδροηλεκτρικού σταθμού σε εθνικό δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Περίπτωση μελέτης: Φράγμα Στράτου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Renewable Energy Sources (RES) are defined as energy sources, which are in abundance in the natural environment and are practically inexhaustible. More specific Hydroelectricity (HE) is an important component of world renewable energy supply and hydropower remains a major source of electricity generation due to its environmental friendly nature. In Greece the total installed capacity exceeds 3 GW. In this diploma thesis I am focusing in the Modeling and the Optimization of a Hydroelectric Power Plant. As numerical models I use the Kastraki HPP (320 MW) and Stratos I HPP (150 MW) because I had my internship in those two stations during the summer of 2015 and I had access to special parameters of the units after communication with the supervisor engineers of my internship. Modeling is the analysis of the non-linear models that can represent the basic components of a HPP (governor, turbine, servomotor). This thesis studies accurate and detailed hydro turbine and governor models, and the implementation of these models in Matlab/Simulink combined with the Simscape Power Systems (SPS). The way of their implementation and the construction of the two stations in Matlab/Simulink is explained analytically using basic function blocks or modifications of them. For the purpose of the Optimization I tried the heuristic Ziegler–Nichols tuning method in order to specify the coefficients of governor (PID-PI) under different percentages of electricity production of the unit. Also Matlab/Simuling gave me the opportunity to record and compare the figures of the two station with PID & PI controllers through simulation tests in the most common cases (three-phase fault, load demand change, change in the production level of each unit) with a view of studying the efficiency and the stability of these two generating stations.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά