Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και Αγροβιοποικιλότητα: Συγκλίσεις και αποκλίσεις από την πολιτική της ΕυρωπαϊκήΈνωσης (ΕΕ) για την ενίσχυση της αγροβιοποικιλότητας

Korakaki Eleonora

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9FDBC252-0A41-4B0E-8F5A-5A61D2632644
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελεονόρα Κορακάκη, "Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και Αγροβιοποικιλότητα: Συγκλίσεις και αποκλίσεις από την πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) για την ενίσχυση της αγροβιοποικιλότητας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67671
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τελευταία αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επέφερε αλλαγές τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και στα μέτρα που χρησιμοποιεί. Παράλληλα με την ΚΑΠ, αρμοδιότητα της ΕΕ είναι και η ανάσχεση της απώλειας της αγροβιοποικιλότητας και η διατήρησή της σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζεται η αναθεωρημένη ΚΑΠ, τα βασικά σημεία της, οι στόχοι της και οι αλλαγές που εμπεριέχει. Ακόμα, αναλύεται το ισχύον διεθνές νομικό πλαίσιο που αφορά τη βιοποικιλότητα και την αγροβιοποικιλότητα, ώστε να γίνουν κατανοητές οι βάσεις στις οποίες στηρίχτηκε η νέα ΚΑΠ. Τέλος, προσεγγίζεται κριτικά και το αντίστοιχο ενωσιακό δίκαιο με εμβάθυνση στους στόχους, τη νομοθεσία και τη στρατηγική της ΕΕ. Αποκτώντας λοιπόν μια σαφή εικόνα της πορείας που χαράζει η ΕΕσε επίπεδο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και σε επίπεδο αγροβιοποικιλότητας, εξετάζεται εάν η πορεία αυτή είναι κοινή ή όχι, δηλαδή εάν αποκλίνει ή συγκλίνει.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά