Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση του ρυθμιστικού πλαισίου των τραπεζών γενετικού υλικού μέσα από τη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Limniou Georgia-Panagiota

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6A0B80E4-1086-4107-8966-403E7236DD94
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Georgia-Panagiota Limniou, "Διερεύνηση του ρυθμιστικού πλαισίου των τραπεζών γενετικού υλικού μέσα από τη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.", Master Thesis, Γενικό Τμήμα, Chania, Greece, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67673
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι τράπεζες γενετικού υλικού συνιστούν την τεκμηριωμένη απόδειξη της πολυδύναμης αξίας των γενετικών πόρων. Οι ποικίλες δράσεις τους και ο ρόλος, που διατηρούν, ενισχύει την υφιστάμενη και δυνητική αξία που οι γενετικοί πόροι κατέχουν μέσα από τη χρησιμοποίησή τους. Ως εγγυητές της ασφαλούς διατήρησης των γενετικών πόρων, αλλά και των πληροφοριών, που συνδέονται με αυτούς, αναλαμβάνουν πλέον τις αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις τους κι επιτελούν δράσεις με τελικές κατευθύνσεις προς τη νόμιμη πρόσβαση και τον δίκαιο κι ισότιμο καταμερισμό των ωφελημάτων που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους. Μια νέα φιλοσοφία καλείται να πλαισιώσει τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών γενετικού υλικού, προκαλώντας τον εθνικό νομοθέτη να καλύψει τα κενά και να υιοθετήσει πρακτικές, ικανές να ανταποκριθούν στις διεθνείς νομοθετικές εξελίξεις, αλλά και στις εξειδικευμένες τεχνολογικές εφαρμογές στηριγμένες στις επιστήμες της βιολογίας και της βιοτεχνολογίας. Οι τράπεζες αποκτούν στρατηγικό ρόλο στη διαφύλαξη και αειφόρο χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Η θέσπιση ισχυρών, απλών και διάφανων κανόνων λειτουργίας τους συνιστά τον μηχανισμό προστασίας του εθνικού κεφαλαίου της χώρας μας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά