Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαχείρηση δεδομένων ιατρικών αισθητήρων στο υπολογιστικό νέφος

Tsiachri-Renta Pelagia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/05121735-501D-49B5-B098-75AFB91D68F3
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πελαγία Τσιαχρή-Ρέντα, "Διαχείρηση δεδομένων ιατρικών αισθητήρων στο υπολογιστικό νέφος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67725
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά εντάσσοντας την τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους συνδυαστικά με την ιδεά του διαδικτύου των πραγμάτων, στις ιατρικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στον ιατρικό τομέα. Ασθένειες που εξελίσσονται με το χρόνο χρειάζονται μια μέθοδο που θα κάνει την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς πιο εύκολη, άμεση και αποτελεσματική. Η χρήση φορητών αισθητήρων, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συνδεσιμότητάς τους στο διαδίκτυο παρέχει σε ιατρικό προσωπικό ή αργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, τα παραπάνω οφέλη ακόμα και για ασθενείς που βρίσκονται μακρυά από ιατρικές μονάδες ή ιατρικό προσωπικό, διευκολύνοντας τη ζωή των ανθρώπων και σε μερικές περιπτώσεις συνεισφέρουν στη μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε αυτή την εργασία, επικεντρωνόμαστε κυρίως σε μεθόδους και τεχνολογίες διαχείρισης πληροφορίας που αφορούν ζωτικής σημασίας μετρήσεις, όπως ο καρδιακός παλμός και η ποσότητα οξυγόνου στο αίμα. Αποτελεί επέκταση της έξυπνης εφαρμογης «Intelligate», για κινητές συσκευές android που συλλέγει δεδομένα που παράγονται από αισθητήρες Bluetooth Low Energy (BLE) και αποστέλλονται μέσω διαδικτύου για επεξεργασία και αρχειοθέτηση στο Υπολογιστικό Νέφος. Το σύστημα αναπτύσει υπηρεσίες που προσφέρουν συνδεσιμότητα και επικοινωνία με χρήστες και φορητές συσκευές αλλά επιπλέον διαχειρίζονται την κατάσταση της υγείας των ασθενών όταν οι μετρήσεις ξεπερνούν προκαθορισμένα όρια και με βάση κανόνες αντίδρασης που έχουν οριστεί. Το σύστημά μας έχει υλοποιηθεί με βάση τα πρότυπα της υπηρεσιο-κεντρικής αρχιτεκτονικής με τη χρήση υπηρεσιών γενικού σκοπού μέσω του FIWARE και της υποδομής Νέφους Intellicloud. Τέλος, προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης χρηστών και των δικαιωμάτων πρόσβασης σε υπηρεσίες ή δεδομένα, αλλά και υπηρεσίες διαχείρισης συσκευών ή αισθητήρων. Η απόδοση του συστήματος μετρήθηκε πειραματικά με χρήση συνθετικών δεδομένων που προσομειώνουν τη χρήση του από εκατοντάδες χρήστες που στέλνουν δεδομένα ταυτόχρονα για επεξεργασία στο υπολογιστικό νέφος. Οι πειραματικές μετρήσεις υπόσχονται καλή απόδοση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και πραγματικές συνθήκες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά