Institutional Repository
Technical University of Crete
EN  |  EL

Search

Browse

My Space

Μελέτη προσρόφησης του οξειδίου του γραφένιου σε άμμο παρουσία του αργιλικού μοντμοριλλονίτη

Giannadakis Georgios

Full record


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/57536633-56A6-4A75-828E-46D4F569720B
Year 2017
Type of Item Diploma Work
License
Details
Bibliographic Citation Γεώργιος Γιανναδάκης, "Μελέτη προσρόφησης του οξειδίου του γραφένιου σε άμμο παρουσία του αργιλικού μοντμοριλλονίτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67911
Appears in Collections

Summary

Το οξείδιο του γραφενίου η αλλιώς γραφένιο είναι ένα πολλά υποσχόμενο νέονάνο-υλικό με πολλές πιθανές εφαρμογές σε ηλεκτρονικές συσκευές, αποθήκευσης ενέργειας, και χημική κατάλυση. (Dreyer et al., 2010). Η αυξανόμενη παραγωγή και χρήση του οξειδίου του γραφενίου αυξάνουν τις πιθανότητες της κυκλοφορίας του στο περιβάλλον, και η περιβαλλοντική τύχη και μεταφορά αυτού έχει τραβήξει την προσοχή. Ιδιότητες της μεταφοράς του οξειδίου του γραφενίου, σε κορεσμένα πορώδη μέσα, όπως το υπέδαφος, έχουν εξεταστεί σε περιορισμένο αριθμό μελετών. (Fan et al. - 2015; Xia et al. -2015; Qi et al. -2014; Feriancikova et al. -2012;Sun et al. -2015; Lanphere et al. - 2013; Liu et al. - 2013; He et al. - 2013) Αυτές οι μελέτες έχουν δείξει μεγάλη κινητικότητα των νάνο-σωματιδίων του γραφενίου στα πορώδη μέσα(Lu et al., 2016). Εφόσον λοιπόν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διάδοσης του γραφενίου στο υπέδαφος, το οποίο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά και αργιλικά όπως ο μοντμοριλλονίτης, είναι αξιόλογο να μελετηθεί η μεταξύ τους συμπεριφορά και κατά πόσο η παρουσία του αργιλικού αυτού επηρεάζει την προσρόφηση του γραφενίου στο πορώδες μέσο που είναι το υπέδαφος. Αρχικά εκτελέστηκαν πειράματα διαλείποντος έργου στα οποία μελετήθηκε η προσρόφηση του μοντμοριλλονίτη STx-1bεπάνω στην άμμο η οποία χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να προσομοιάσει το υπέδαφος. Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε στατικές και δυναμικές συνθήκες για διαφορετικές τιμές ιοντικής ισχύος Is=2, 6 και 20mMμε pΗ=7και σε διαφορετικές τιμές pH=4,7 και 10 με ιοντική ισχύ 2mM.Η θερμοκρασία ήταν κοινή για όλα τα πειράματα, ίση με T=25οC. Επίσης αντίστοιχα πειράματα διαλείποντος έργου, εκτελέστηκαν και για το οξείδιο του γραφενίου σε συγκεκριμένες, δυναμικές μόνο συνθήκες ιοντικής ισχύος Is= 20mMμε pH 7 και σε pH=4, 7 και 10με 2mΜ ιοντική ισχύ, με σκοπό να μελετηθεί η συμπεριφορά μόνοτου γραφενίου στην άμμο. Η θερμοκρασία παραμένει ίση με 25οC. Στις ίδιες ακριβώς συνθήκες όπως την δεύτερη κατηγορία πειραμάτων εξετάστηκαν μαζί ο μοντμοριλλονίτης (SΤx-1b) και το γραφένιο όπου με την χρήση της φυγόκεντρου προέκυψαν τα διάφορα αποτελέσματα και κατά συνέπεια τα συμπεράσματα για την μελέτη αυτή. Επιπλέον μελετήθηκε και η έτερο-συσσωμάτωση των δύο αυτών στοιχείων στις διάφορες χημικές συνθήκες συναρτήσει του χρόνου από τα πειράματα του διαλείποντος έργου όπως έχει συμβεί σε προηγούμενες μελέτες (Sotirelis, Chrysikopoulos -2016).Τέλος εκτελέστηκαν ισόθερμα πειράματα στη θέση ισορροπίας για την διερεύνηση της συμπεριφοράς του GO και του STx-1bσαν προσροφημένες ουσίες και της άμμου ως προσροφητικό μέσω όπως επίσης του GO με προσροφητικό μέσω το STx-1b.

Available Files

Services

Statistics