Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 2776-2790 από 2818 αποτελέσματα
2776 S. Christodoulakis ," Contextual visualization and interaction", in ISIS 2014 Conference, 2014.2015-10-03
2777 N. Bikakis , C.Tsinaraki , I. Stavrakantonakis , S. Christodoulakis ,"Supporting SPARQL update queries in RDF-XML integration",in 13th International Semantic Web Conference ,2014.2015-10-03
2778 S, Christodoulakis ,"Trends in digital cultural heritage management and applications ",in Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage ,2014. 2015-10-03
2779 C. Kyfonidis , N. Moumoutzis , S. Christodoulakis ,"Block-C: A block-based visual environment for supporting the teaching of C programming language to novices",in 9th International Conference “New Horizons in Industry, Business and Education”, ,2015 .2015-10-03
2780 Ν. Μουμουτζής, Α. Μωραΐτη, Μ. Χριστουλάκης, Α. Πιτσιλαδής, Γ. Μαραγκουδάκης, Γ. Σηφάκης και Σ. Χριστοδουλάκης, "Διαθεματικές προσεγγίσεις ψηφιακής αφήγησης με το ψηφιακό θέατρο σκιών eShadow," παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαίδευση, Χανιά, Ελλάδα, 2015.2015-10-02
2781 G.E. Christidis , G. Triantafyllou ,T. Markopoulos , " Evaluation of an Upper Cretaceous Limestone from the area of Arta for Lime Production " ,In 9th International Congress of the Geological Society of Greece",2001, pp.1169-1175.2015-10-01
2782 G. Triantafyllou, G. Christidis T. Markopoulos.(2003).Influence of porosity and grain size of carbonate rocks in the reactivity of lime.Presented at Seventh Biennial SGA Meeting, At Athens.[online].Available:http://www.researchgate.net/profile/George_Triantafyllou/publication/266022030_Influence_of_porosity_and_grain_size_of_carbonate_rocks_in_the_reactivity_of_lime/links/54230e2b0cf290c9e3ae261a.pdf2015-10-01
2783 G.Triantafyllou ,G. Panagopoulos ,E. Manoutsoglou ,G.E. Christidis.(2014).Investigation of carbonate rocks appropriate for the production of natural hydraulic lime binders.European Geisciences Union General Assembly, At Vienna, Austria.[online]. Available:http://www.researchgate.net/publication/266078972_Investigation_of_carbonate_rocks_appropriate_for_the_production_of_natural_hydraulic_lime_binders2015-10-01
2784 M.Mandalaki ,T. D. Tsoutsos , K. Zervas. (2010). Assessment of shading devices with integrated PV for efficient energy use .Presented at 3rd International Conference on Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment.[online].Available:http://www.researchgate.net/profile/Theocharis_Tsoutsos2/publication/263465921_Assessment_of_shading_devices_with_integrated_PV_for_efficient_energy_use/links/02e7e53aed24600f42000000.pdf2015-10-01
2785 C. Akasiadis , G. Chalkiadakis .(2013).Agent Cooperatives for Effective Power Consumption Shifting.Presented at the Twenty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-13).[online]. Available:http://www.intelligence.tuc.gr/~gehalk/Papers/CoopShiftACaaai2013_cr_ext_1.pdf2015-10-01
2786 G. Chalkiadakis, E.Elkind , N. R. Jennings.(2012).Simple Coalitional Games with Beliefs .Presented at the 21st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) ,Pasadena, USA.[online].Available : http://www.intelligence.tuc.gr/~gehalk/Papers/scgbels.pdf2015-10-01
2787 W. T. L. Leacy, G. Chalkiadakis, A. Farinelli, A. Rogers, N. R. Jennings, S. McClean and G. Parr, "Decentralized bayesian reinforcement learning for online agent collaboration," presented at 11th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, Valencia, Spain, 2012.2015-09-30
2788 T. Matthews , S. D. Ramchurn ,G. Chalkiadakis.(2012).Competing with Humans at Fantasy Football: Team Formation in Large Partially-Observable Domains.Presented at the Twenty-Sixth Conference of the Association for the Advancement for Artificial Intelligence, Toronto, CA, 22 - 26 Jul 2012.[online]. Available: http://www.intelligence.tuc.gr/~gehalk/Papers/fantasyFootball2012cr.pdf2015-09-30
2789 Y. Zick ,G. Chalkiadakis ,E. Elkind .(2012).Overlapping Coalition Formation Games: Charting the Tractability Frontier .Presented at the 11th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems.[online].Available :http://www3.ntu.edu.sg/home2009/yair0001/ocfcomp.pdf2015-09-30
2790 G. Chalkiadakis,E. Markakis,N. R. Jennings .(2012).Coalitional Stability in Structured Environments.Presented at the 11th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems.[onlline]. Available: http://pages.cs.aueb.gr/~markakis/research/aamas12-coop-graphs.pdf2015-09-30
Pages: |...181 |182 |183 |184 |185 | 186 |187 |188 |