Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 2792 αποτελέσματα
46 G. Kechagias, G. Tzortzis, G. Paliouras and D. Vogiatzis, "A parallel algorithm for tracking dynamic communities based on apache flink," in 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 2018. doi: 10.1145/3200947.32010392019-08-30
47 N. Bassiliades, N. I. Spanoudakis and A.C. Kakas, "Towards multipolicy argumentation," in 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 2018. doi: 10.1145/3200947.32010322019-08-29
48 K. Iordanou, S. M. Nikolakaki, P. Malakonakis and A. Dollas, "A performance evaluation of multi-FPGA architectures for computations of information transfer," in 18th International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, MOdeling and Simulation, 2018, pp. 1-9. doi: 10.1145/b3229631.32296352019-08-29
49 N. Economou, V. Antonis, B. Maksim, H. Hamdan and O.-R. Jose, "GPR data multipath summation: diffractions focusing without a velocity model," in 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing, 2018, pp. 26-29. doi: 10.1109/TSP.2018.84412422019-08-29
50 F. Tajdari, C. Roncoli, N. Bekiaris-Liberis and M. Papageorgiou, "Integrated ramp metering and lane-changing feedback control at motorway bottlenecks," presented in 18th European Control Conference, 2019. doi: 10.23919/ECC.2019.8795763.2019-08-26
51 A. Rousalis, S. Sotiriadis and E. Petrakis, "CloudFarm: management of farms and crops data on the cloud," in 32nd IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, 2018, pp. 1131-1138. doi: 10.1109/AINA.2018.001622019-06-19
52 L. Chevas, A. Nikolaou, M. Bucher, N. Makris, A. Papadopoulou, A. Zografos, G. Borghello, H. D. Koch and E. Faccio, "Investigation of scaling and temperature effects in total ionizing dose (TID) experiments in 65 nm CMOS" in 25th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", 2018, pp. 313-318. doi: 10.23919/MIXDES.2018.84368092019-06-19
53 C. Spanakis, E. Mathioudakis, M. Tsiknakis, N. Kampanis and K. Marias, "Function approximation for medical image registration," in 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing, 2018, pp. 124-127. doi: 10.1109/TSP.2018.84413362019-06-07
54 G. J. Tsinarakis, "Modeling task dependencies in project management using petri nets with Arc extensions," in 26th Mediterranean Conference on Control and Automation, 2018, pp. 84-89. doi: 10.1109/MED.2018.84424722019-06-07
55 M. Vestakis, P. N. Alevizos, G. Vougioukas and A. Bletsas, "Multistatic narrowband localization in backscatter sensor networks," in IEEE 19th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, 2018. doi: 10.1109/SPAWC.2018.84458952019-06-07
56 G. Vougioukas, P. N. Alevizos and A. Bletsas, "Coherent detector for pseudo-FSK backscatter under ambient constant envelope illumination," in IEEE 19th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, 2018. doi: 10.1109/SPAWC.2018.84459352019-06-06
57 G. Lourakis and A. P. Liavas, "Nesterov-based alternating optimization for nonnegative tensor completion: algorithm and parallel implementation," in IEEE 19th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, 2018. doi: 10.1109/SPAWC.2018.84459412019-06-06
58 P. N. Alevizos, G. Vougioukas and A. Bletsas, "Nonlinear energy harvesting models in wireless information and power transfer," in IEEE 19th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, 2018. doi: 10.1109/SPAWC.2018.84459562019-06-06
59 N. Makris, M. Bucher, F. Jazaeri and J. M. Sallese "A compact model for static and dynamic operation of symmetric double-gate junction FETs," in 48th European Solid-State Device Research Conference, pp. 238-241, 2018. doi: 10.1109/ESSDERC.2018.84868482019-05-31
60 A. Brokalakis, N. Tampouratzis, A. Nikitakis, I. Papaefstathiou, S. Andrianakis, D. Pau, E. Plebani, M. Paracchini, M. Marcon, I. Sourdis, P. R. Geethakumari, M. C. Palacios, M. A. Anton and A. Szasz "COSSIM: an open-source integrated solution to address the simulator gap for systems of systems," in 21st Euromicro Conference on Digital System Design, 2018, pp. 115-120. doi: 10.1109/DSD.2018.000332019-05-31
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...