Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 2792 αποτελέσματα
76 G. Costa, S. Álvaro, G. N. Lilis, D. V. Rovas and J. Izkara, "A comprehensive ontologies-based framework to support the retrofitting design of energy-efficient districts," in 11th European Conference on Product and Process Modelling, 2016, pp. 673-681. doi: 10.13140/RG.2.2.35829.376032018-11-22
77 E. E. Tripoliti, M. Zervakis and D. I. Fotiadis, "Multiple kernel learning algorithms and their use in biomedical informatics," in 14th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, 2016, pp. 553-558. doi: 10.1007/978-3-319-32703-7_1092018-11-22
78 T. Tsoutsos, S. Tournaki, M. Frangou, R. Morell, I. G. Hernandez and A. Derjanecz, "Cooling in Mediterranean hotels during summertime experience from the neZEH (nearly zero energy hotels) project," in 4th IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain, 2016, pp. 224-231. doi: 10.18462/iir.iccc.2016.00302018-11-22
79 M. A. Goula, G. Siakavelas, K. N. Papageridis, N. D. Charisiou, P. Panagiotopoulou, and I. V. Yentekakis, "Syngas production via the biogas dry reforming reaction over Ni supported on zirconia modified with CeO2 or La2O3 catalysts," presented at 21st World Hydrogen Energy Conference, Zaragoza, Spain, 2016.2018-11-22
80 G. N. Lilis, G. I. Giannakis, K. Katsigarakis, G. Costa, Á. Sicilia, M. Á. Garcia-Fuentes and D. V. Rovas, "Simulation model generation combining IFC and CityGML data," in 11th European Conference on Product and Process Modelling, 2016, pp. 215-222.2018-11-22
81 K. Fysarakis, I. Askoxylakis, O. Soultatos, I. Papaefstathiou, C. Manifavas and V. Katos, "Which IoT protocol? Comparing standardized approaches over a common M2M application," in 59th IEEE Global Communications Conference, 2016. doi: 10.1109/GLOCOM.2016.78423832018-11-22
82 N. T. Trân, T. N. Trân, H.G. Matthies, G. E. Stavroulakis and M. Staat, "Shakedown analysis of plate bending under stochastic uncertainity by chance constraint programming," in 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 2016, pp. 3007-3019. doi: 10.7712/100016.2012.111062018-11-22
83 S. Georgiladakis, G. Athanasopoulou, R. Meena, J. Lopes, A. Chorianopoulou, E. Palogiannidi, E. Iosif, G. Skantze and A. Potamianos, "Root cause analysis of miscommunication hotspots in spoken dialogue systems," in 17th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2016, pp. 1156-1160.doi: 10.21437/Interspeech.2016-12732018-11-19
84 A. P. Moschoudis, G. Tsekouras, F. D. Kanellos and A. G. Kladas, "Particular SRM design methodology based on similarity theory, scale factors and FEM," in 9th Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nano Materials, 2016, pp. 269-275.doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.856.2692018-11-19
85 Y. Marinakis, M. Marinaki and A. Migdalas, "A hybrid discrete artificial bee colony algorithm for the multicast routing problem," in 19th European Conference on Applications of Evolutionary Computation, 2016, pp. 203-218. doi: 10.1007/978-3-319-31204-0_142018-11-19
86 E. Palogiannidi, P. Koutsakis, E. Iosif and A. Potamianos, "Affective lexicon creation for the Greek language," in 10th International Conference on Language Resources and Evaluation, 2016, pp. 2867-2872.2018-11-19
87 K. Zekentes, K. Vassilevski, A. Stavrinidis, G. Konstantinidis, M. Kayambaki, K. Vamvoukakis, E. Vassakis, H. Peyre, N. Makris, M. Bucher, P. Schmid, D. Stefanakis, and D. Tassis, "Modelling of 4H-SiC VJFETS with self-aligned contacts," in 16th International Conference on Silicon Carbide and Related Materials, 2016, pp. 913-916. doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.858.9132018-11-16
88 J. Lopes, A. Chorianopoulou, E. Palogiannidi, H. Moniz, A. Abad, K. Louka, E. Iosif and A. Potamianos, "The SpeDial datasets: datasets for spoken dialogue systems analytics," in 10th International Conference on Language Resources and Evaluation, 2016, pp. 104-110.2018-11-16
89 F. Chonianaki, V. Dalamagas, M. Haidarlis, M. Zekkos and D. Dalamaga, "Strategic noise map & action plans for the agglomeration M6 "Piraeus" (2002/49/EC Directive)," in 23rd International Congress on Sound and Vibration, 2016, pp. 1481-1488.2018-11-15
90 E. Palogiannidi, A. Kolovou, F. Christopoulou, F. Kokkinos, E. Iosif, N. Malandrakis, H. Papageorgiou, S. Narayanan and A. Potamianos, "Tweester at SemEval-2016 task 4: sentiment analysis in twitter using semantic-affective model adaptation," in 10th International Workshop on Semantic Evaluation, 2016, pp. 155-163.2018-11-14
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...