Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επίδραση της χρήσης οργανικού άνθρακα από απόβλητο οινοποιείου στην παραγωγή λιπιδίων από μικροφύκη

Axaopoulou Vasiliki-Ariadni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/74A1C229-D812-4786-BEAD-440E65ACC9E1
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική-Αριάδνη Αξαοπούλου, "Η επίδραση της χρήσης οργανικού άνθρακα από απόβλητο οινοποιείου στην παραγωγή λιπιδίων από μικροφύκη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της καλλιέργειας μικροφυκών του στελέχους Stiphoccocus sp. με χρήση οργανικού άνθρακα από απόβλητο οινοποιείου για τη παραγωγή βιομάζας, εξαγωγής λιπιδίων και παραγωγή βιοκαυσίμων. Η ανάγκη των μικροφυκών για CO2 (πηγής άνθρακα) στο στάδιο ανάπτυξης τους, μας ώθησε στην επιλογή αποβλήτου από οινοποιείο για μείωση του κόστους αλλά και ταυτόχρονης μελέτης ενός οικονομικότερου τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων από εγκαταστάσεις παραγωγής οίνου. Πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση μεταξύ των συνδυασμών συνθηκών ανάπτυξης, ώστε να προσδιοριστεί ο πιο αποτελεσματικός. Η καλλιέργεια των μικροφυκών λαμβάνει χώρα σε φωτο-βιοαντιδραστήρες. Συγκεκριμένα ,μέσα στους φωτο-βιοαντιδραστήρες καλλιεργήθηκαν μικροφύκη σε θαλασσινό νερό με τους εξής συνδυασμούς: (i) με θρεπτικά άλατα ,(ii) με απόβλητο οινοποιείου, (iii) με θρεπτικά άλατα και απόβλητο οινοποιείου και (iv) μόνο με θαλασσινό νερό.. Τα μικροφύκη καλλιεργήθηκαν σε επίπεδη επιφάνεια από γυαλί αμμοβολής, τοποθετημένο μέσα σε φωτο-βιοαντιδραστήρες, με ταυτόχρονη παροχή 2 τύπων φωτός (3500 και 5500 K). Μετά το πέρας των 18 ημερών καλλιέργειας , και 2 επιπλέον μερών με πενία αζώτου, η παραγωγή της ξηρής βιομάζας κυμαίνονταν μεταξύ 0.9, 1.1 και 1.2 mg/cm2. Επιπλέον, κατά την διάρκεια της καλλιέργειας, το BOD μειώθηκε από 385 mg/L σε 42 mg/L μετά από 18 μέρες καλλιέργειας, ενώ σημειώθηκε περαιτέρω μείωση στα 30 mg/L, μετά το πέρας 2 επιπλέον ημερών με πενία αζώτου. Συνεπώς, υποδεικνύεται ότι ο οργανικός άνθρακας χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης των μικροφυκών. Στη συνέχεια έλαβε χώρα η συλλογή της βιομάζας, έπειτα η εκχύλιση και εξάτμιση αυτής με σκοπό την εξαγωγή λιπιδίων. Τα λιπίδια που παράχθηκαν είναι της τάξεως των 0.05-0.07 mglipids/mgdry biomass για 20 μέρες ανάπτυξης – κύκλου πενίας αζώτου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά