Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πληροφοριακό σύστημα συλλογής, διαχείρισης και απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντικών δεδομένων κατά την πορεία μετακινούμενων οχημάτων.

Aretakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CA3E801A-5CB4-44A5-A373-4BC7DEE88E6D
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Αρετάκης, "Πληροφοριακό σύστημα συλλογής, διαχείρισης και απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο περιβαλλοντικών δεδομένων κατά την πορεία μετακινούμενων οχημάτων.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68033
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εξέλιξη του πολιτισμού ανέκαθεν συνοδεύονταν από αυξημένες ανάγκες μεταφοράς.Σήμερα παρά ποτέ οι ανάγκες αυτές έχουν εκτοξευθεί με αποτέλεσμα την διαρκή αύξηση και των μέσων μεταφοράς.Η ραγδαία αυτή αύξηση του αριθμού των μέσων που καθημερινά μετακινούνται στην υφήλιο έχει άμεσες συνέπειες στην κλιματική αλλαγή και συνεπώς είναι απαραίτητη η άμεση εποπτεία τους για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιδράσεων τους.Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια διαδικτυακήεφαρμογή για την απεικόνιση σε διαδραστικό γεωγραφικό χάρτη περιβαλλοντικώνδεδομένων που συλλέγονται από ροές δεδομένων δικτύων αισθητήρων κατά την πορεία μετακινούμενων οχημάτων.Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με γνώμονα την δυνατότητα προσθήκης αυθαίρετου αριθμού ροών δεδομένων, περιβαλλοντικών συνιστωσών και ειδών μετακινούμενων οχημάτων για την αποτελεσματικότερη ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την πορεία των τελευταίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά