Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αστικές καλλιέργειες: διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, των τάσεων και των προοπτικών των αστικών κήπων στην Περιφέρεια Κρήτης

Katsouli Efthymia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4A9D02C8-AE0D-440D-B3FD-E4C5861458DF
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευθυμία Κατσούλη, "Αστικές καλλιέργειες: διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, των τάσεων και των προοπτικών των αστικών κήπων στην Περιφέρεια Κρήτης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68095
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης εμφανίζεται για πρώτη φορά το φαινόμενο των αστικών καλλιεργειών και ειδικότερα των αστικών κήπων. Οι αστικοί κήποι έχουν μακρά παράδοση σε άλλες χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης δεν είναι όμως γνώριμη πρακτική στην ελληνική πόλη.Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, των τάσεων και των προοπτικών των νέων αυτών μορφών αστικών καλλιεργειών στην Περιφέρεια Κρήτης ως μελέτη περίπτωσης, μέσα όμως από την ευρύτερη θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου αυτού.Ως αφετηρία χρησιμοποιείται η συσχέτιση της διαμόρφωσης των αστικών κήπων με το γενικότερο πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης, ενώ έμφαση δίνεται στην ιστορική τους διαδρομή καθώς και στις μορφές, τις χρήσεις, τις λειτουργίες, τα προτερήματα και τη θέση τους στον αστικό και περιαστικό ιστό της σύγχρονης πόλης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συσχέτιση των αστικών καλλιεργειών με τη διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας.Σε συνέχεια του θεωρητικού πλαισίου της μελέτης των αστικών κήπων ως προβολών της εντεινόμενης αντίθεσης υπαίθρου-πόλης και ως μηχανισμών βιώσιμης και οικολογικής γεωργίας και διατήρησης της αγροβιοποικιλότητας, που εντάσσονται αρμονικά και εξωραΐζουν την πόλη, εξετάζεται η εμφάνιση των αστικών κήπων στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η σημερινή θέση τους στην καταπονημένη ελληνική πόλη και προσεγγίζεται κριτικά η δυναμική τους μετά από ανάλυση της ιστορικής τους προέλευσης και εξέλιξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η διερεύνηση ύπαρξης ή μη ειδικών εθνικών ρυθμίσεων και προβλέψεων για τους αστικούς κήπους και η συσχέτισή τους με την ευρύτερη προστασία του αστικού πρασίνου ως παραγόντων για τη διάδοσή τους.Η θεωρητική μελέτη συμπληρώνεται και επεκτείνεται με μελέτη περίπτωσης μέσα από ποιοτική έρευνα που διεξήχθη στην Περιφέρεια Κρήτης, με θέμα αφενός τη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης, των τάσεων και των προοπτικών των αστικών κήπων στην Περιφέρεια Κρήτης και αφετέρου την εξέταση του ρόλου των φορέων στη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση των αστικών κήπων στην Κρήτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά