Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή αξιοποίηση βιοστερεών με την μέθοδο της αεριοποίησης

Ventafrintas Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2EF06A1E-AEFD-4398-B2B9-A8CECD519792
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Βενταφρίντας, "Ενεργειακή αξιοποίηση βιοστερεών με την μέθοδο της αεριοποίησης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68097
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να μελετήσει την ενεργειακή αξιοποίηση βιοστερεών, με τη μέθοδο της αεριοποίησης. Η μεθοδολογία της εργασίας, στηρίζεται στη συλλογή δεδομένων, από την διεθνή βιβλιογραφία, εξειδικευμένες μελέτες, καθώς και από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Η εργασία ολοκληρώνεται μέσα από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, μελετά την ιλύ εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Αναφέρει, τα χαρακτηριστικά της ιλύος και τις μεθόδους διαχείρισής της.Το δεύτερο κεφάλαιο, εστιάζει στη θερμική επεξεργασία στερεών απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, αναλύει την αποτέφρωση, την πυρόλυση, την αεριοποίηση, τις τεχνολογίες πλάσματος, και μελετά επίσης τα διάφορα παραπροϊόντα που παράγονται.Το τρίτο κεφάλαιο, εστιάζει στην αεριοποίηση. Ξεκινά με μια σύντομη ιστορική αναδρομή, περιγράφει τη διεργασία και τα προϊόντα αεριοποίησης, παραθέτει τους τύπους αεριοποίησης, και τέλος τη δυνατότητα παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από τεχνολογίες αεριοποίησης. Το τέταρτο κεφάλαιο, μελετά εφαρμογές αεριοποίησης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, προβαίνει σε τεχνοοικονομική ανάλυση. Η παρούσα διπλωματική εργασία, μελετά, αναλύει, και παρουσιάζει ξεχωριστά τις τεχνολογίες αεριοποίησης των βιοστερεών, το κόστος κεφαλαίου, και την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόνο βιοστερεών (ξηρής βάσης). Το κόστος κεφαλαίου για την πρώτη μελέτη, ανέρχεται σε 5,575.000 € , με δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1440 kWh/ton. Για την δεύτερη μελέτη, το κόστος κεφαλαίου ανέρχεται σε 2,900.000 €, με δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 925,7 kWh / ton, με χαμηλό κόστος παραγωγής – λειτουργίας, περίπου 0,04 € / kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Από την τρίτη μελέτη προκύπτει ότι το κόστος κεφαλαίου, ανέρχεται περίπου σε 55,751.000 €, με δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 15000 kW.Στο τέλος της εργασίας, παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα, της μελέτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά