Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η έννοια της γειτονιάς σήμερα | Η περίπτωση της Κυψέλης

Charalabidi Melpomeni, Desi-Louka Christini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B52D47CE-69AF-45F0-94A9-02CE025CE4D1
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μελπομένη Χαραλαμπίδη, Χριστίνη Δέση-Λουκά, "Η έννοια της γειτονιάς σήμερα | Η περίπτωση της Κυψέλης", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68139
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Σκοπός της έρευνάς µας είναι η διερεύνηση των χωρικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που συγκροτούν την έννοια της γειτονιάς. Παρουσιάζουμε διαφορετικές προσεγγίσεις γι’ αυτή την έννοια στην εγχώρια και τη διεθνή βιβλιογραφία και θεωρητικές προσεγγίσεις της γειτονιάς από την οπτική της καθημερινής ζωής, της κοινότητας, του τόπου, του οικείου και των κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα προσεγγίζουμε την έννοια της εικόνας της πόλης και των νοητικών χαρτών (mental maps) προκειμένου να διερευνήσουμε από την οπτική του βιωμένου χώρου την επιρροή των παραπάνω χαρακτηριστικών στο χώρο της γειτονιάς. Συγχρόνως, ερευνούμε την ιστορική εξέλιξη της γειτονιάς στην Αθήνα και πώς αυτή εμφανίζεται στην ελληνική πολεοδομική νομοθεσία αλλά και στους διάφορους θεσμούς. Αξιοποιούμε την παραπάνω έρευνα για να κατασκευάσουμε μια μεθοδολογία προκειμένου να διερευνήσουμε αυτές τις έννοιες στο σήμερα μέσα από επιτόπια έρευνα στην περιοχή της Κυψέλης. Με επιτόπια παρατήρηση, συνεντεύξεις και νοητικούς χάρτες εντοπίζουμε τις περιοχές στην Κυψέλη που σύμφωνα με τους κατοίκους το αίσθημα της γειτονιάς είναι ενισχυμένο. Μέσα από την έρευνα προσπαθούμε να προσδιορίσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν αυτές τις γειτονιές και ποιες παράμετροι επηρεάζουν θετικά τα συναισθήματα όσων τις βιώνουν, αλλά και αν σχετίζεται η αντίληψη των κατοίκων για τη γειτονιά με τον τρόπο που ορίζεται στη νομοθεσία. Από την έρευνα προκύπτει ότι αντίληψη των κατοίκων για τη γειτονιά τους και η ικανοποίηση που εκφράζουν γι’ αυτήν επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους χωρικές (κοντινός δημόσιος χώρος, ύπαρξη τοποσήμων κλπ.) αλλά και κοινωνικές (φύλο, κοινωνικό στρώμα, μετανάστες κλπ.). Τέλος, μέσω των πορισμάτων αυτής της έρευνας στοχεύουμε στην καλύτερη κατανόηση του χώρου και την επιρροή που ασκεί σε όσους τον βιώνουν και στον προσδιορισμό των στοιχείων που μπορούν να ενδυναμώσουν την αίσθηση της γειτονιάς σε έναν τόπο με στόχο να αξιοποιηθούν από μετέπειτα ερευνητές ή σχεδιαστές για τον σκοπό αυτό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά