Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σώμα και χώρος αμοιβαίες μετα-γραφές

Airis-Asimakopoulou Foivi-Olivia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/86ADA6EF-AF71-4476-80A4-A506F22618DE
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φοίβη-Ολίβια Αίρις-Ασημακοπούλου, "Σώμα και χώρος αμοιβαίες μετα-γραφές", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68151
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ερευνητική εργασία εξετάζει τις συνδέσεις ανάμεσα στην αρχιτεκτονική, την τέχνη και τη θεωρητική σκέψη γύρω από την έννοια του σώματος στη σύγχρονη εποχή. Σύμφωνα με την υπόθεση εργασίας της ερευνητικής, ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται ή χρησιμοποιείται το σώμα στην αρχιτεκτονική και την τέχνη είναι άμεσα συνυφασμένος με αυτό που επιλέγει κάθε εποχή ως πρότυπο αισθητικό, επιστημονικό, ιδεολογικό. Το σώμα καταγράφει και αναπαριστά αυτόν τον περίγυρο από ιδέες και αισθητικές μεταφορές που εναλλάσσονται, ανακατασκευάζοντας την εικόνα και τη δομή τόσο της σωματικότητας, όσο και του χώρου. Το σώμα εξετάζεται σε αυτή την οπτική, ως τόπος συνάντησης των διαδοχικών ερμηνειών για την αρχιτεκτονική και τη θεωρητική σκέψη, προκειμένου να τροφοδοτήσει την αρχιτεκτονική έρευνα με νέους τρόπους κατανόησης, αίσθησης και δημιουργίας του χώρου. Συγκεκριμένα, η ερευνητική κινείται σε τρεις διακριτές ενότητες: - Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται ο ρόλος του σώματος για τη θεώρηση του χώρου και της αρχιτεκτονικής με έμφαση στον 20ο αιώνα. - Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις βασικές θεωρήσεις για τη σωματικότητα από την πλευρά της σύγχρονης θεωρητικής σκέψης.- Τέλος το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει σε παραδείγματα από την τέχνη και την αρχιτεκτονική συσχετισμένα με το σώμα και τον χώρο και ειδικότερα στο έργο της φωτογράφου Francesca Woodman και του αρχιτέκτονα-εικαστικού Gordon Matta-Clark. Στόχος της έρευνας είναι η κατανόηση των διαφορετικών αλλά συσχετισμένων προσεγγίσεων γύρω από την έννοια του σώματος στα πεδία της σύγχρονης σκέψης, τέχνης και αρχιτεκτονικής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά