Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Λειτουργική ασφάλεια αντλιοστασίων και εξοικονόμηση ενέργειας

Kontarakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D148B9B7-C36C-4B83-A2A8-CF465DCF6805
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Κονταράκης, "Λειτουργική ασφάλεια αντλιοστασίων και εξοικονόμηση ενέργειας ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68256
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης, άρδευσης και λυμάτων, είναι στενά συνδεδεμένη με την εργασιακή ασφάλεια, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για χώρους βιομηχανικής χρήσης, τους οποίους οι εργαζόμενοι επισκέπτονται συχνά, τόσο κατά τη λειτουργία τους, όσο και κατά την εμφάνιση βλαβών, με στόχο την αποκατάσταση τους. Tα αντλιοστάσια χρησιμοποιούν για τη λειτουργία τους ηλεκτρική ενέργεια για τα φορτία ισχύος και κίνησης των ηλεκτρικών κινητήρων, του φωτισμού και του λοιπού εξοπλισμού των χώρων. Επίσης, για τα συμπληρωματικά δίκτυα ασθενών ρευμάτων, τα οποία συντελούν στην ορθή λειτουργία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.Στα πλαίσια αυτά, έγινε εκτενής βιβλιογραφική έρευνα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα αντλιοστάσια και για τη λειτουργική τους ασφάλεια, με αποτέλεσμα τα δύο αυτά μείζονα θέματα να εξεταστούν ταυτόχρονα. Κατ’ αυτήν την έννοια, η εργασία επικεντρώνεται κυρίως στα ήδη λειτουργούντα αντλιοστάσια. Υπάρχει πρόβλεψη ο σχεδιασμός και οι προτάσεις που παρουσιάζονται να εφαρμοστούν σε νέα σχεδιαζόμενα, ή στα τελούντα υπό σχεδιασμό αντλιοστάσια. Τέλος, υπάρχει πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν την εξοικονόμηση ενέργειας στα αντλιοστάσια και οι οποίοι αναλύονται στη διατριβή. Στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται ορισμοί και έννοιες σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια των αντλιοστασίων και την εξοικονόμηση της ενέργειας και γίνεται ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Γίνεται σύντομη κριτική θεώρηση των αποτελεσμάτων - συμπερασμάτων που έχουν προκύψει και παρουσίαση-σύγκριση της βασική ιδέας της προτεινόμενης από την εργασία αυτή μεθοδολογίας με τις έως τώρα υπάρχουσες. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το θεωρητικό τμήμα της εργασίας, όπου παρουσιάζεται η φιλοσοφία της εξοικονόμησης ενέργειας στα αντλιοστάσια, γίνεται ανάλυση του θεωρητικού μέρους που αφορά στο πεδίο της λειτουργικής ασφάλειας επιλέγονται, αναλύονται και προτείνονται, οι συνηθέστεροι μέθοδοι εκτίμησης των αστοχιών και κατά επέκταση των κινδύνων για της αντίστοιχους χώρους. Επιπλέον, παρουσιάζονται περιπτώσεις λειτουργίας σε πραγματικά λειτουργούντα αντλιοστάσια και αποσαφηνίζονται λεπτομέρειες που σχετίζονται με τις παραμέτρους που οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη, σε σχέση με το βέλτιστο σχεδιασμό και τη λειτουργία του αντλιοστασίου. Στο 2ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εφαρμογή του θεωρητικού μέρους της λειτουργικής ασφάλειας, σε ένα τυπικό παράδειγμα αντλιοστασίου, προκειμένου να εξαχθούν ουσιαστικά και συγκεκριμένα πραγματικά αποτελέσματα. Κατά την ανάλυση του συγκεκριμένου κεφαλαίου μέσω της εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας έγινε μια αρχική εκτίμηση για το αντλιοστάσιο του Βλητέ, με στόχο να προταθούν μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής εξοικονόμησης και της λειτουργικής ασφάλειας. Η ανάλυση ολοκληρώνεται στο 3ο κεφάλαιο με την παρουσίαση των προτάσεων και των συμπερασμάτων της διατριβής. Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά