Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών με αργιλικές προσμίξεις. Εφαρμογή σε διαγραφίες από τις γεωτρήσεις ΡΑ-4, ΡΒ-18 και ΡΒ-20 του κοιτάσματος πρίνος

Spanakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/47CA8771-2489-49C5-A529-F0957888CB52
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Σπανάκης, "Αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών με αργιλικές προσμίξεις. Εφαρμογή σε διαγραφίες από τις γεωτρήσεις ΡΑ-4, ΡΒ-18 και ΡΒ-20 του κοιτάσματος πρίνος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68258
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην μελέτη της δομής των επιφανειακών στρωμάτων του φλοιού της Γης. Σκοπός τους είναι ο εντοπισμός κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών που ευνοούν τον σχηματισμό κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στις μεθόδους αυτές συγκαταλέγονται και οι γεωφυσικές διαγραφίες. Στη παρούσα διπλωματική εργασία επεξεργάστηκαν και αξιολογήθηκαν δεδομένα γεωφυσικών διαγραφιών από την περιοχή του Πρίνου-Καβάλας και ειδικότερα από τις γεωτρήσεις PA-4 ,PB-18 και PB-20, που παραχωρήθηκαν από την εταιρεία Energean Oil&Gas.Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκε κατάλληλη επεξεργασία με σκοπό αρχικά την εύρεση του βάθους των ταμιευτήρων σε κάθε μία από τις γεωτρήσεις σύμφωνα με το γεωλογικό μοντέλο. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκτίμηση του πορώδους (φ), της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης (Rt), του βαθμού κορεσμού σε νερό (Sw) και του δείκτη παραγωγικότητας που υπολογίζεται από το λόγο Sw/Sxo. Κατασκευάστηκαν διαγράμματα πορώδους και βαθμού κορεσμού σε νερό συναρτήσει του βάθους. Παρατηρείται ότι το πορώδες είναι κατά κανόνα μεγαλύτερο στο ταμιευτήρα Α1 και στις τρεις γεωτρήσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους ταμιευτήρες.Ο βαθμός κορεσμού σε νερό και ο βαθμός κορεσμού σε διήθημα της λάσπης, παρουσιάζουν τις μικρότερες τιμές στην PB-20. Ο λόγος Sw/Sxo ο οποίος αποτελεί δείκτη της παραγωγικότητας παρουσιάζει τιμές κάτω από τη μονάδα μόνο στη γεώτρηση ΡΒ-18 και κυμαίνεται μεταξύ 0,73-0,85.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά