Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

The effect of the reservoir fluid phase behavior treatment on the reservoir simulation predictions output

Trimi Polyanthi-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/940940BE-91BD-436D-970C-8672357E6A17
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Polyanthi-Maria Trimi, "The effect of the reservoir fluid phase behavior treatment on the reservoir simulation predictions output", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68340
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Two different methods are used for solving the phase behavior problem during reservoir simulation appliedto hydrocarbon reservoirs; the black oil Tables and the compositional approaches. The black oil Tablessimulators use Tables of volumetric factors (solution gas-oil ratio, oil formation volume factor, gasformation volume factor, oil content) versus pressure and by performing interpolation at each pressurestep the produced volumes are calculated. On the other hand, the compositional simulators, perform thephase behavior calculations by using an equation of state so as to calculate the equilibrium phases andtheir properties at different operating conditions.The main advantages of the black-oil Tables simulators are that they require low calculation (CPU) time lowcomputer memory. On the other hand, compositional simulators are more accurate and can perform betterwith volatile oils and gas condensates. Nevertheless, operators still use black-oil simulators to simulatevolatile oils and gas condensates, valuing thus more the speed of calculations as the expense of accuracy. Thequestion is how much information is lost with respect to the compositional approach and how much off theblack oil tables approach reservoir simulation predictions can be.For this thesis, the commercial software IMEX and GEM of Computer Modeling Group has been used.These models are presented in detail and the different options that they offer are discussed. The objective ofthis work was to discuss to present the available models of the black oil tables and compositional simulatorsas well as their difference in predictions and to assess their differences in predicting the reservoir productionperformance. A simple reservoir containing volatile oil was modeled and its depletion was simulated usingboth simulators and their results were compared.The two simulators exhibited a small divergence between their predictions for the initial volumes in placeand the simulation runs. However, the compositional simulator is thought to be more accurate than the blackoil simulator in its predictions as it is a compositional simulator. Moreover, it was found that the black oilsimulator calculated almost the same amount of initial volumes in place, whereas it over-predicted the oilrecovery and the oil cumulative production.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά