Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη χημειομετρικού αλγορίθμου πρόβλεψης ιδιοτήτων πετρελαιοειδών από δεδομένα υπέρυθρης φασματοσκοπίας

Triantos Antonios-Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/88157AC3-3D21-47DD-9260-3ED6C5BFE07D
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος-Σταύρος Τριάντος, "Ανάπτυξη χημειομετρικού αλγορίθμου πρόβλεψης ιδιοτήτων πετρελαιοειδών από δεδομένα υπέρυθρης φασματοσκοπίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68342
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκαν αλγόριθμοι για την πρόβλεψη χημικών ιδιοτήτων πετρελαϊκών κλασμάτων από δεδομένα απορρόφησης υπέρυθρης φασματοσκοπίας στο εγγύς-NIR και στο μέσο –IR. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης για το Κινηματικό Ιξώδες (15oC ), και τον Αριθμό Κετανίου για κλάσματα τύπου Ντίζελ, αλλά και τον Αριθμό Οκτανίων για βενζίνες.Η χρήση ενός τέτοιου αλγορίθμου είναι ωφέλιμη καθώς μπορεί να αντικαταστήσει τις εργαστηριακές διαδικασίες μέτρησης αυτών των ιδιοτήτων, οι οποίες μπορεί να είναι χρονοβόρες, ή πολύ ακριβές ή και δύσκολες στο να πραγματοποιηθούν, σε αντίθεση με τη συλλογή δεδομένων υπέρυθρης φασματοσκοπίας, όπου είναι εύκολο να παραχθούν και να αξιολογηθούν.Ο αλγόριθμος αναπτύχθηκε με τις μεθοδολογίες PLS (Μερικά ελάχιστα τετράγωνα) και PCR (Παλινδρόμηση Κυρίων Συνιστωσών) στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab.Για την πρόβλεψη του Αριθμού Κετανίου χρησιμοποιήθηκαν 31 δείγματα όπου με την μεθοδολογία PLS, και έδωσαν ένα μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMSEP) = 0.3179.Το μοντέλο πρόβλεψης παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική = 0.2475%. Από το ίδιο σετ φασματοσκοπικών δεδομένων για την πρόβλεψη του Κινηματικού Ιξώδους, έγινε χρήση 21 δειγμάτων όπου με την μεθοδολογία PLS παρουσιάζει μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMSEP) = 0.0319. Το μοντέλο πρόβλεψης παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική = 0.2425%. Τέλος με ένα διαφορετικό σετ δεδομένων δημιουργήθηκε το μοντέλο πρόβλεψης Αριθμού Οκτανίων (RON) με χρήση 44 δειγμάτων βενζινών, Το οποίο με την μεθοδολογία PLS, παρουσιάζει ένα μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMSEP) = 0.0034. Το μοντέλο πρόβλεψης παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική = 0.2425%.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά