Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία GPR δεδομένων με τη μέθοδο χωροθέτησης 3D-Kirchhoff. Εφαρμογή σε δεδομένα από πείραμα σε Sandbox

Rosios Irodion

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5D325B25-58A0-446C-9488-FE3002C65B17
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηρωδίων Ρώσιος, "Επεξεργασία GPR δεδομένων με τη μέθοδο χωροθέτησης 3D-Kirchhoff. Εφαρμογή σε δεδομένα από πείραμα σε Sandbox", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68392
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κύριο αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η αξιολόγηση της επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ με τη μέθοδο χωροθέτησης 3D-Kirchhoff, καθώς και η σύγκριση της τρισδιάστατης με την δισδιάστατη μέθοδο χωροθέτησης. Τα δεδομένα του γεωραντάρ συλλέχθηκαν σε δεξαμενή γεμάτη με άμμο, και μέσα στην άμμο τοποθετήθηκαν διάφορα αντικείμενα. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κατά μήκος 71 παράλληλων γραμμών μελέτης. Πρώτα, διασκοπήθηκε η δεξαμενή χωρίς νερό, στην συνέχεια επαναλήφθηκε το πείραμα με την στάθμη του νερού στα 72cm και 48cm.Αρχικά έγινε απεικόνιση των τριών σετ δεδομένων και υπολογίστηκε η χαρακτηριστική ταχύτητα διάδοσης των Η/Μ κυμάτων με το πρόγραμμα matgpr. Για καλύτερη απεικόνιση των τομών, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα rockworks, δημιουργώντας τρισδιάστατη εικόνα. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε χωροθέτηση χρησιμοποιώντας αλγόριθμους Kirchhoff για δύο και τρεις διαστάσεις. Αυτή η μέθοδος ανέδειξε στόχους οι οποίοι δεν ήταν ορατοί. Στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα transform 3D για την τρισδιάστατη αναπαράσταση του όγκου των χωροθετημένων δεδομένων. Το μιγαδικό χαρακτηριστικό στιγμιαίου πλάτους σε κλίμακα dB (dB based Reflection Strength) ανέδειξε τον υδροφόρο ορίζοντα.Η 3D χωροθέτηση πλεονεκτεί της 2D καθώς αναδεικνύει με καλύτερη ανάλυση τους θαμμένους στόχους συγκεντρώνοντας την ενέργεια των περιθλώμενων από αυτούς κυμάτων στη θέση του στόχου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά