Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φωτοκαταλυτική δράση του διοξειδίου του τιτανίου στο δομημένο περιβάλλον

Trigonis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E98211CB-117D-45B8-BC4A-E602092D02A5
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Τριγώνης, "Φωτοκαταλυτική δράση του διοξειδίου του τιτανίου στο δομημένο περιβάλλον", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68433
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η περιβαλλοντική ρύπανση αποτελεί ένα καίριο πρόβλημα. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί εφόσον αποτελεί άμεση αρνητική επιρροή στο σύγχρονο και μελλοντικό, φυσικό αλλά και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η σύγχρονη επιστήμη βασιζόμενη σε νέες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και διεργασίες καθώς και στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο βελτίωσης της παρούσας προβληματικής κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της ετερογενούς φωτοκατάλυσης στην δομική βιομηχανία αποτελεί μία σημαντικά ελπιδοφόρα προοπτική λόγω των πλεονεκτημάτων που οι μέθοδοι αυτές προσφέρουν σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους απορρύπανσης. Η ετερογενής φωτοκατάλυση με χρήση νανοϋλικών και ιδιαίτερα του διοξειδίου του τιτανίου, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Αυτό, αντικατοπτρίζεται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιστημόνων παγκοσμίως ως προς εργαστηριακές και δημόσιες πρακτικές εφαρμογές της φωτοκατάλυσης αλλά και τις θεωρητικές δημοσιεύσεις και επιστημονικά άρθρα. Ο τομέας εφαρμογής της φωτοκαταλυτικής τεχνολογίας στους αέριους ρύπους αποτελεί ένα πεδίο μη κορεσμένο και ανοιχτό προς μελέτη ιδίως στην κλίμακα των εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες. Χρησιμοποιώντας η βιομηχανία υλικών όλη αυτήν την τεχνογνωσία της φωτοκατάλυσης η οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, παρασκεύασε υλικά τα οποία πλέον της προφανής χρήσης τους, θα μπορούσαν να συνδράμουν στην βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, φωτοκαταλύοντας ατμοσφαιρικούς ρύπους . Στην παρούσα εργασία με τίτλο «Φωτοκαταλυτική δράση του διοξειδίου του τιτανίου στο δομημένο περιβάλλον» γίνεται μελέτη ορισμένων εκ των βιομηχανικών αυτών υλικών με δύο διαφορετικά είδη διοξειδίου του τιτανίου. Το ένα είδος εμπορίου και το δεύτερο παρασκευασμένο στο εργαστήριο του ΙΤΕ, με σκοπό τη διερεύνηση της συνεισφοράς τους στην ελάττωση της φορμαλδεΰδης, ατμοσφαιρικού ρύπου που συναντάμε στην καθημερινότητα μας. Η παραπάνω πειραματική εργασία εκπονήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες υπό την επίδραση ακτινοβολίας UV. Αξιοποιώντας τη νανοτεχνολογία, στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής εργασίας, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην μελέτη, για το ποιο από τα δομικά υλικά και σε ποια συγκέντρωση του εμπορικού ή του εργαστηριακού νανοϋλικού διοξειδίου του τιτανίου είναι πιο αποτελεσματικό ως προς την μείωση της φορμαλδεΰδης σε εσωτερικούς χώρους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά