Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική γεωχημική αξιολόγηση πετρελαίων της λεκάνης του Πρίνου με τη χρήση βιοδεικτών

Papakonstantinou Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3A398AD2-2CED-4DE2-9BED-AFE8A274BAC9
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, "Συγκριτική γεωχημική αξιολόγηση πετρελαίων της λεκάνης του Πρίνου με τη χρήση βιοδεικτών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68440
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ταυτοποίηση και η ποσοτικοποίηση των βιοδεικτών αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των οργανικών γεωχημικών αναλύσεων, ειδικά στον εντοπισμό σχηματισμών πετρελαίου. Πρόκειται για οργανικές ενώσεις που εντοπίζονται στο πετρέλαιο, στους γαιάνθρακες και εν γένει σε όλα τα ορυκτά καύσιμα οργανικής προέλευσης και χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό του είδους της πρόδρομης οργανικής ύλης αλλά και στον προσδιορισμό του βαθμού ωρίμανσης και βιοαποδόμησης καθώς επίσης και στην εκτίμηση του περιβάλλοντος γένεσης του πετρελαίου. Στη παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε οργανική γεωχημική ανάλυση 22 δειγμάτων πετρελαίου που προέρχονται από τη λεκάνη του Πρίνου –Καβάλας στη Βόρεια Ελλάδα, και συγκεκριμένα από τη γεώτρηση PN-2 (Βόρειος Πρίνος). O σκοπός της μελέτης, ήταν η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν με τη χρήση της μεθόδου της αέριας χρωματογραφίας - φασματοσκοπίας μάζας και η συγκριτική αποτίμηση τους με τα αποτελέσματα αντίστοιχων μελετών που είναι διαθέσιμα στη βιβλιογραφία. Από την ανάλυση αυτή, τα αποτελέσματα της οποίας εμπλουτίζουν τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα στοιχεία για το κοίτασμα του Βόρειου Πρίνου, επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για θερμικά ανώριμο πετρέλαιο που δημιουργήθηκε σε αργιλικούς μητρικούς σχηματισμούς και σε περιβάλλον υψηλή αλατότητας, το οποίο δεν έχει υποστεί βιοαπόδομηση. Εντοπίζεται επίσης συμμετοχή χερσογενούς οργανικού υλικού στην πρόδρομη οργανική ύλη, σε διαφορετικό ποσοστό στα διάφορα βάθη του σχηματισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά