Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός των ρυθμών εκπομπής και αντίστοιχης δόσης στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα από προσομοίωση διαφόρων πηγών αεροζόλ σε εσωτερικούς εργασιακούς χώρους

Serfozo Norbert

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8EF7E6A2-6F54-46E6-86EC-E52AAC1220D7
Έτος 2017
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Norbert Serfozo, "Προσδιορισμός των ρυθμών εκπομπής και αντίστοιχης δόσης στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα από προσομοίωση διαφόρων πηγών αεροζόλ σε εσωτερικούς εργασιακούς χώρους", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68464
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων από διάφορες πηγές που συναντούνται στο εργασιακό περιβάλλον. Σημαντική αύξηση της αριθμητικής συγκέντρωσης και μάζας σωματιδίων οδηγεί σε αύξηση της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης. Επομένως η προστασία του ανθρώπινου πληθυσμού από την έκθεση αιωρούμενων σωματιδίων αποτελεί σημαντικό τμήμα της παρούσας επιστημονικής εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά