Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση συστημάτων μνήμης διαχωρισμένων (disaggregated) κέντρων δεδομένων υπολογιστικών νεφών

Andronikakis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CDA86255-333B-4860-86C2-D3A009465B46
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Ανδρονικάκης, "Αξιολόγηση συστημάτων μνήμης διαχωρισμένων (disaggregated) κέντρων δεδομένων υπολογιστικών νεφών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68487
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Στην εποχή μας, υπάρχει πληθώρα από ιδιαίτερα απαιτητικές υπολογιστικά εργασίες και βαρύνουσας σημασίας επιστημονική έρευνα και εφαρμογές. Επίσης αναζητούνται διάφοροι τρόποι συμπίεσης του κόστους παραγωγής για τις παραπάνω εργασίες. Μπορεί κανείς να βρει ποικιλόμορφες προσπάθειες, για να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες όπως αυτές οι οποίες προωθούν τον αυτοματισμό της παραγωγής, αυτές που, ευρύτερα, επιδιώκουν τη μείωση του λειτουργικού κόστους, όμως πιο απλές και με λιγότερες επιπτώσεις είναι αυτές που επιδιώκουν τη μείωση του μη-λειτουργικού κόστους. Σε μια τέτοια πρακτική και προοπτική θα μπορούσε να συγκαταλεχθεί η ανάπτυξη του «υπολογιστικού νέφους» (cloud computing), όπως και, πιο ειδικά, των διακομιστών νέφους (cloud servers), που είναι μια απαραίτητη υποδομή προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.Η ευκολία στην χρήση τους, η επεκτασιμότητα τους, το χαμηλό κόστος και η αξιοπιστία είναι κάποιοι από τους σημαντικότερους λόγους ανάπτυξης του υπολογιστικού νέφους, των διακομιστών νέφους και των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών. Ένα στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι η αναγκαιότητα για μια μνήμη υψηλών προδιαγραφών, όσον αφορά τις επιδόσεις και το μέγεθός τους. Η υπάρχουσα αρχιτεκτονική των Cloud Data Centers χαρακτηρίζεται από την υψηλή κατανάλωση ενέργειας και την μεγάλη σπατάλη πόρων (κυρίως μνήμης).Η εργασία αυτή αναφέρεται στην εκτίμηση της μνήμης των κέντρων δεδομένων νέφους με απομακρυσμένους/επιμερισμένους (disaggregated) ή αποσυντεθειμένους(disintegrated) διακομιστές, δηλαδή διακομιστές των οποίων τα συστατικά ή οι πόροι βρίσκονται σε ξεχωριστά –όσον αφορά τη φυσική τους τοποθεσία- υποσυστήματα. Το είδος αυτό των διακομιστών ερευνάται τα τελευταία, χρόνια, και εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Η Αρχιτεκτονική αυτή (Disaggregated Architecture System) στοχεύει να αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης ενός Data Center, προτείνοντας μια πιο ευέλικτη και μεταβαλλόμενη από το software ενοποίηση γύρω από blocks, τις Επιμερισμένες Δεξαμενές Πόρων (Pooled Disaggregated Resources), σε αντίθεση με την παραδοσιακή ενοποίηση γύρω από το mainboard.Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη και ανάπτυξη ένα ενοποιημένου (modular) εργαλείου προσομοίωσης μνήμης, της παραπάνω αρχιτεκτονικής, «οδηγούμενο» από την εκτέλεση ενός προγράμματος (execution driven), του DiMEM Simulator (DIsaggregated MEMory System Simulator). Ο προσομοιωτής αυτός υλοποιήθηκε για να αποτυπώσει προσεγγιστικά τη συμπεριφορά του τυπικού φόρτου εργασίας των Cloud εφαρμογών σε συνθήκες Μνήμης Επιμερισμένης Αρχιτεκτονικής. Το εργαλείο συνενώνει το Intel Pin Framework όπου και επικεντρώνεται η διπλωματική αυτή με τον προσομοιωτή Μνήμης DRAMSim2.Αντικείμενο μελέτης είναι η δυαδική ενορχήστρωση δυαδικού κώδικα, η κατανόηση των επίπεδων της Cache καθώς και οι μέθοδοι προσομοίωσής τους, η υλοποίηση της προσομοίωσης Μνήμης Επιμερισμένης Αρχιτεκτονικής, και ο πειραματισμός με τις διάφορες παραμέτρους. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αποτυπώνουν προσεγγιστικά τη γενικότερη συμπεριφορά ενός συστήματος Μνήμης Διαχωρισμένου (Disaggregated) Κέντρου Δεδομένων Υπολογιστικού Νέφους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά