Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Άτλας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με την χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Emmanouilidi Evanthia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6F880658-3E33-4572-8AD5-4824634C782C
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευανθία Εμμανουηλίδη, "Άτλας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με την χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68493
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο χώρος συγκεντρώνει πολλές πληροφορίες, ανάλογα με τη σκοπιά υπό την οποία εξετάζεται. Η σχέση του ανθρώπου με την έννοια του χώρου μπορεί να εκφραστεί, αλλά και να σχεδιαστεί, μόνο μέσω της χαρτογραφικής διαδικασίας. Ο χάρτης είναι ένα μέσο, μέσω του οποίου είναι δυνατή η αποτύπωση του χώρου, μιας περιοχής, ανεξαρτήτως κλίμακας, με σκοπό την απλή καθοδήγηση, αλλά κάποιες φορές ο σκοπός μπορεί να είναι περιπλοκότερος· μπορεί να αφορά την ανάλυση μιας περιοχής, με την σκοπιά και τα δεδομένα που ο χαρτογράφος διαθέτει. Στα πλαίσια της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας, η περιοχή μελέτης, η οποία είναι η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Χανίων, εξετάζεται υπό διαφορετικές σκοπιές, κι έτσι δημιουργείται, ένας Άτλας. Αναλύεται το ανθρωπογενές περιβάλλον, οι χρήσεις γης, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και το φυσικά και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), με τις δυνατότητες συμβολισμού αλλά και εισαγωγής και επεξεργασίας των δεδομένων, που προσφέρουν, βοηθούν στην βέλτιστη παρουσίαση του επιθυμητού αποτελέσματος από τον χαρτογράφο. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Άτλαντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση δεδομένων ή ως μέσο ανάλυσης χώρου της συγκεκριμένης περιοχής μελέτης, σε μελλοντικές μελέτες κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και τεχνικής φύσεως, και φυσικά στον συνδυασμό όλων αυτών σε μελέτες χωρικού σχεδιασμού ή χωρικής ανάλυσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά