Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή φράγματος στη θέση Βαρσαμά (Ανώγεια)

Souvatzi Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/15B66D94-CC18-43AA-88AB-274C4C820509
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Σουβατζή, "Μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή φράγματος στη θέση Βαρσαμά (Ανώγεια)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68547
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της καταλληλότητας της θέσης Βαρσαμά (Ανώγεια, Ρέθυμνο) για την κατασκευή φράγματος. Στην λεκάνη κατάκλυσης εμφανίζονται κυρίως φυλλιτικά πετρώματα ενώ στην προτεινόμενη θέση κατασκευής του σώματος του φράγματος επικρατούν οι οφιόλιθοι. Η εργασία βασίστηκε στην επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων που προέρχονται τόσο από βιβλιογραφικές πηγές όσο και από επί τόπου έρευνα της περιοχής.Αρχικά, οριοθετήθηκε η υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου Βαρσαμά, σχεδιάζοντας τον υδροκρίτη της λεκάνης απορροής, και στη συνέχεια εκτιμήθηκαν τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά. Συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα πολλών βροχομετρικών σταθμών της ευρύτερης περιοχής (20 σταθμοί) από τους οποίους επελέγησαν έξι για τον προσδιορισμό του μέσου ετήσιου όγκου των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που δέχεται η υδρολογική λεκάνη του Βαρσαμά. Ακολούθησε επεξεργασία των βροχομετρικών δεδομένων για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία (ομογένεια) των δεδομένων αυτών και για να συμπληρωθούν ελλιπή στοιχεία κάποιων σταθμών. Προσδιορίσθηκε η σχέση υψομέτρου – βροχόπτωσης και ακολούθησε η κατασκευή χάρτη ισοϋέτιων καμπυλών.Στη συνέχεια εκτιμήθηκε το ποσοστό της επιφανειακής απορροής, της κατείσδυσης και της εξατμισοδιαπνοής, δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής. Ακολούθησε η εκτίμηση των πλημμυρικών παροχών, η περίοδος επαναφοράς τους Με βάση τα δεδομένα που αξιολογήθηκαν, εκτιμήθηκε η καταλληλότητα της θέσης για την κατασκευή φράγματος, η οποία χαρακτηρίζεται «πολύ καλή έως ιδανική» Υπολογίστηκε επίσης η χωρητικότητα του ταμιευτήρα για διάφορα σενάρια ύψους του φράγματος και με βάση το διάγραμμα συσχέτισης ύψους φράγματος - όγκου ταμιευτήρα, προτείνεται το ύψος του φράγματος να είναι 30 m με χωρητικότητα 863.000 m3. Ο εύκαμπτος (χωμάτινος) τύπος φράγματος προκρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος με βάση τους γεωλογικούς σχηματισμούς στη θέση θεμελίωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά