Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής "φράγματος Ποταμών" και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Papadaki Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4AED5086-615D-4B11-86EB-3C8D9532DBB3
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφία Παπαδάκη, "Μοντελοποίηση της υδρολογίας της λεκάνης απορροής "φράγματος Ποταμών" και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68549
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αλόγιστη εκμετάλλευση των υδατικών πόρων οι οποίοι είναι λίγοι σε διαθεσιμότητα καθώς και οι επιπτώσεις που προέρχονται από τις κλιματικές διαφοροποιήσεις έχουν αρνητικές συνέπειες στη λεκάνη της Μεσογείου. Εστιάζοντας στη νήσο Κρήτη γίνεται αντιληπτό ότι διατρέχει σημαντικούς κινδύνους τόσο λόγω των πρακτικών διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων όσο και λόγω των κλιματικών αλλαγών. Σύμφωνα με αυτό επιτακτική κρίνεται η ανάγκη της κατανόησης της σημασίας και του ρόλου των κλιματικών διαφοροποιήσεων αλλά και των πρακτικών χρήσης γης στους υδατικούς πόρους της. Στην περιοχή του Αμαρίου στο Ρέθυμνο μεγάλο μέρος των αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών καλύπτεται από το φράγμα Ποταμών αποτελώντας κίνητρο για την μοντελοποίηση του με τη χρήση του μοντέλου SWAT και την εφαρμογή διαχειριστικών σεναρίων εντοπίζοντας τη βέλτιστη πρακτική.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά