Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία αστικών λυμάτων σε τεχνητούς υγροβιότοπους του ελόφυτου Juncus acutus

Manali Anthoula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/45BF2508-131D-4D98-99BB-EF1C897A3B66
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανθούλα Μάναλη, "Επεξεργασία αστικών λυμάτων σε τεχνητούς υγροβιότοπους του ελόφυτου Juncus acutus", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68568
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της κοινωνίας, κυρίως εξαιτίας των βλαβερών συστατικών που περιέχονται σε αυτά, όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (δισφαινόλη Α), αλλά και τα αντιβιοτικά (σουλφαμεθοξαζόλη). Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και αυξάνεται το ενδιαφέρον για την επεξεργασία αστικών λυμάτων με χρήση εναλλακτικών μεθόδων, όπως η φυτοεξυγίανση, στην οποία χρησιμοποιούνται φυτά και οι συνεργαζόμενοι με αυτά μικροοργανισμοί, προκειμένου να διασπαστούν επικίνδυνες οργανικές ενώσεις. Τα ελόφυτα εφαρμόζονται ευρέως στην τεχνολογία της φυτοεξυγίανσης, λόγω της ανθεκτικότητας τους σε οργανικούς και ανόργανους ρύπους.Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε η λειτουργία πιλοτικής μονάδας τεχνητού υγροβιότοπου οριζόντιας υπο-επιφανειακής ροής, ώστε να μελετηθεί η ικανότητα του ελόφυτου Juncus acutus για πρωτοβάθμια επεξεργασία αστικών λυμάτων. Ακόμη, ερευνήθηκε η δυνατότητα αποδόμησης αναδυόμενων οργανικών ρύπων και συγκεκριμένα της δισφαινόλης Α και της σουλφαμεθοξαζόλης συνδυαστικά με συνθετικό οργανικό απόβλητο. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίπτωση των ρύπων αυτών στην απομάκρυνση των παραμέτρων ποιότητας των υδάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προτεινόμενο σύστημα φυτοεξυγίανσης απομακρύνει αποτελεσματικά το συνθετικό απόβλητο και βελτιώνει τις παραμέτρους ποιότητας του νερού. Επίσης, η πιλοτική μονάδα ΤΥ αποδείχθηκε αποτελεσματική στην απομάκρυνση της δισφαινόλης Α, αλλά όχι της σουλφαμεθοξαζόλης. Τέλος, οι δύο αυτοί ρύποι δεν επηρέασαν την απομάκρυνση του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου, αλλά μείωσαν τις απομακρύνσεις του ολικού αζώτου και του ολικού φωσφόρου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά