Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της εξάπλωσης των καυσίμων του ναυαγίου του Sea Diamond με τη χρήση των λογισμικών GNOME και ADIOS

Dermitzakis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E4086562-3391-4704-9106-C092222379C5
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Δερμιτζάκης, "Μοντελοποίηση της εξάπλωσης των καυσίμων του ναυαγίου του Sea Diamond με τη χρήση των λογισμικών GNOME και ADIOS", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68636
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρουσα διπλωματική εργασία μελετά τη συμπεριφορά και την κίνηση της εκτιμώμενης ποσότητας των πετρελαιοειδών, που παραμένει στο Sea Diamond, εάν αυτή διαρρεύσει από το κουφάρι του κρουαζιερόπλοιου στο θαλάσσιο περιβάλλον της Καλντέρας.Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται η απελευθέρωση των πετρελαιοειδών εξαιτίας ρωγμής που βρίσκεται στο σκελετό λόγω της διάβρωσης του κουφαριού και του τεράστιου βάρους του μέρους εκείνου που επικρέμεται.Ο κύριος άξονας της εργασίας αφορά τις πιθανές κατευθύνσεις ανέμου και ρευμάτων στην περιοχή του ναυαγίου. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται τρία σενάρια κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει διαφορετικές συνθήκες ανέμου και ρευμάτων, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα. Επιπλέον, για κάθε ένα από αυτά εξετάζονται δύο περιπτώσεις, εκ των οποίων στη μία ο χρόνος διαρροής είναι μικρός και στην άλλη είναι μεγαλύτερος.Τέλος, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα GNOME και ADIOS πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση των σεναρίων αυτών, για να εξαχθούν σημαντικά στοιχεία για την κίνηση και την συμπεριφορά των πετρελαιοειδών που αναμένεται να διαρρεύσουν στην θαλάσσια στήλη της Καλντέρας. Εν κατακλείδι, στη παρούσα εργασία καταδείχτηκε ότι ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανέμου και ρευμάτων, ο χρόνος αντίδρασης των αρμόδιων αρχών έως ότου βρεθεί το πετρέλαιο στις ακτές, κυμαίνεται από 2 έως 6 ώρες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά