Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μία ασφαλής γέφυρα επιπέδου δικτύου για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων

Palavras Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/90D5E88A-6EB5-4F0D-AA46-F62CA32F5329
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Emmanouil Palavras, "A secure network-layer bridge for wireless sensor networks", Diploma Work, School of Electrical Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68659
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Καθώς το Internet of Things (IoT) γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές, το μερίδιο αγοράς των Wireless Sensor Networks (WSN) αυξάνεται λόγω της αποδοτικότητάς τους. Τα WSN τυπικά αποτελούνται από ενσωματωμένους κόμβους με εγγενείς περιορισμούς σε υπολογιστική ισχύ, ενέργεια, μνήμη και εύρος ζώνης επικοινωνιών. Είναι μια ανερχόμενη τεχνολογία που επιδεικνύει πραγματικές δυνατότητες μέσα από πολλές εφαρμογές. Αν και μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε υφιστάμενα συστήματα και προϊόντα, τα εχθρικά περιβάλλοντα απαιτούν την εφαρμογή ασφαλών συστημάτων για την προστασία των ευαίσθητων μεταδιδόμενων δεδομένων. Οι προτυποποιημένοι μηχανισμοί ασφαλείας, όμως, δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τους περιορισμένους πόρους, καθιστώντας την εφαρμοσιμότητά τους σε αυτά τα περιβάλλοντα αναποτελεσματική, αν όχι αδύνατη.Οι δραστηριότητες με το 6LoWPAN (IPv6 over Low-power Wireless Personal Area Networks) άνοιξαν τον δρόμο στη χρήση IPv6 πρωτοκόλλων στα WSN, εισάγοντας κατάλληλες μορφές συμπίεσης κεφαλίδας. Αυτές επιτρέπουν την αποδοτική ανταλλαγή IPv6 πακέτων μέσα από δίκτυα βασισμένα στο IEEE 802.15.4. Ωστόσο, όταν ένα μήνυμα προστατευμένο με μεθόδους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν τη συμπίεση κεφαλίδας χρειάζεται να διασχίσει τα όρια του WSN και να εγκαθιδρύσει ένα ασφαλές κανάλι με ένα απομακρυσμένο μέρος, προσφέροντας ασφάλεια απ’ άκρη σ’ άκρη, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία πύλη που θα βοηθήσει στην αναμετάδοση του μηνύματος από το ένα δίκτυο στο άλλο, χωρίς να αφαιρέσει την προστασία.Αυτή η διπλωματική εργασία διερευνά τις κατάλληλες λύσεις και περιγράφει την υλοποίηση μίας ασφαλής πύλης, η οποία θα μπορεί να αναπτυχθεί από ένα WSN ώστε να εξασφαλίσει ασφάλεια από άκρη σε άκρη μεταξύ ενός κόμβου αισθητήρα και ενός απομακρυσμένου μέρους. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού δρομολογητή για να εγγυηθεί αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ WSN και κόμβων υποδομής που επιτρέπουν την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση των απομακρυσμένων μερών στους πόρους του WSN. Επιπλέον, η ασφαλής πύλη καθιστά ικανή την επικοινωνία μεταξύ κόμβων που υλοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα ή βρίσκονται έξω από το WSN (π.χ. Ethernet).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά