Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικές βελτίωσης της Android εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης e-Match

Tsakalakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FC1C07E0-C679-4D49-A68C-6F98BE578789
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Τσακαλάκης, "Τεχνικές βελτίωσης της Android εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης e-Match", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68663
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική αυτή αφορά στο E-Match, μια νέα Android εφαρμογή για την εύρεση πιθανών φίλων (ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα) στην περιοχή όπου βρίσκεται ο χρήστης. Αποτελεί συνέχεια της διπλωματικής της Γεωργίας Αθανασοπούλου, η οποία στην διπλωματική της είχε αναφερθεί εκτενώς στις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος, στις περιπτώσεις χρήσης (use cases), στη βάση δεδομένων, στις αρχιτεκτονικές σχεδιασμού και στα εργαλεία, στη σχεδίαση διεπαφών χρήστη και στο matching (ταίριασμα των χρηστών της εφαρμογής). Σε αυτή τη διπλωματική γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην ίδια την εφαρμογή και στο πώς σχεδιάστηκε και εστιάζουμε περισσότερο στα στοιχεία από τα νέα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν και στο αλγοριθμικό κομμάτι του matching (του ταιριάσματος των χρηστών της εφαρμογής), στο οποίο έγιναν βελτιώσεις ούτως ώστε ο στόχος της εφαρμογής που είναι η εξεύρεση φίλων να γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια και με ανάλυση στοιχείων σχετικών με την ηλικία και το φύλο των χρηστών. Κατόπιν, γίνεται λεπτομερής αναφορά στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα παραπάνω.Στο πρώτο κομμάτι της διπλωματικής εργασίας, ο στόχος ήταν η επεξεργασία μεγάλου αριθμού νέων ερωτηματολογίων που συγκεντρώσαμε, και εξαγωγή αποτελεσμάτων για τους νέους χρήστες της εφαρμογής. Συγκεντρώσαμε επιπλέον 229 ερωτηματολόγια σε σχέση με την προηγούμενη διπλωματική, οπότε συνολικά έχουμε 286 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Στη συνέχεια, ελέγξαμε την ισχύ των αποτελεσμάτων που είχαν εξαχθεί στην προηγούμενη διπλωματική για μικρό αριθμό χρηστών και εξερευνήσαμε νέες μετρικές και τεχνικές βελτίωσης του υπάρχοντος αλγορίθμου, με στόχο την βελτίωση του αλγορίθμου EgoSimilar του E-Match σε συγκεκριμένα σημεία. Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν ότι ο EgoSimilar υπερτερεί σε σχέση με πλήθος άλλων μετρικών από την βιβλιογραφία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά