Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έξυπνα υλικά και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: ρυθμιστικό πλαίσιο και διερεύνηση των τάσεων και των προοπτικών της ελληνικής αγοράς

Chatzi Evgenia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6E5594E2-A0C1-41A2-BAE6-52CFAB36C4DF
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευγενία Χατζή, "Έξυπνα υλικά και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: ρυθμιστικό πλαίσιο και διερεύνηση των τάσεων και των προοπτικών της ελληνικής αγοράς", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68665
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Υπό το πρίσμα του στόχου του 2020 για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια κατά 20%, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε ισχύ ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίσει την επίτευξή του. Η τεχνολογία των «έξυπνων» υλικών και νανοϋλικών αναπτύσσεται ραγδαία και έχει σημαντικές εφαρμογές στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, αλλά ταυτόχρονα τα προϊόντα νανοτεχνολογικής βάσης σχετίζονται με πιθανούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τη διακυβέρνηση των νανοτεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της επιστημονικής αβεβαιότητας σχετικά με το αν, σε ποια μορφή και σε ποια έκταση οι κίνδυνοι αυτοί είναι υπαρκτοί.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, τα «έξυπνα» υλικά και τα νανοϋλικά, ώστε να εντοπίσει πιθανές παραμέτρους για τον εμπλουτισμό του. Παράλληλα, γίνεται διερεύνηση των τάσεων και των προοπτικών της Ελληνικής αγοράς των «έξυπνων» υλικών και νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια μέσω ποιοτικής έρευνας, με σκοπό να εντοπιστούν οι παράγοντες που μπορούν να προωθήσουν ή παρεμποδίζουν τη χρήση τους στον κατασκευαστικό τομέα. Επίσης, συλλέγονται στοιχεία σχετικά με το πώς βλέπουν τα υλικά αυτά οι εμπλεκόμενοι φορείς της «αγοράς», την αναγνωρισιμότητα, το επίπεδο εφαρμογής έξυπνων υλικών. Τα συμπεράσματα μετατρέπονται σε επιμέρους στόχους και σχέδια δράσης και ενσωματώνονται σε οδικό χάρτη με στόχο την προώθηση καινοτόμων υλικών όπως πχ τα νανοϋλικά για χρήση στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά