Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένα πρωτότυπο γάντι για την προσομοίωση της αίσθησης αφής σε τρισδιάστατες διαδραστικές εφαρμογές (A haptic glove)

Bousio Michal

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8382E303-0ACB-4A8F-BF81-6E3AD338EB4B
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχάλ Μπούσιο, "Ένα πρωτότυπο γάντι για την προσομοίωση της αίσθησης αφής σε τρισδιάστατες διαδραστικές εφαρμογές (A haptic glove) ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68751
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Although Haptic technologies have been in existence for the last couple of decades, the recent rise of virtual reality applications has intensified the demand for consumer-grade haptics as well as sophisticated methods of haptic implementation. Besides wearable technology, haptics can already be encountered in a number of everyday consumer electronics. From mobile devices, to video game controllers the simulation of touch is used to bridge the gap between reality and the virtual world.Motivated to develop a cheap and portable system which offers the haptic sensation, this thesis offers an approach to haptic feedback provision by developing a prototype system, able to supply vibrotactile feedback through a glove. The wearable glove was designed as a CAD model using a 3D modeling application and brought to life through the process of 3D printing. As all haptic systems the implemented system comprised of a software suit determining the forces that result when a user’s virtual identity interacts with an object and a device through which those forces can be applied to the user. The haptic forces were supplied to the user with the help of electric motors and the control of these motors was achieved using the Arduino microcontroller. The haptic glove is able to offer 10 different points of haptic simulation on the user’s hand, two points on each finger. A haptic point exists on the tip of each finger and a second on the bottom part. Each point is enabled independently when a collision with a virtual object occurs. In addition, the glove is able to provide different vibration strengths by decreasing or increasing the voltage supplied on the motors. A 3D interactive game was also developed with the purpose of showcasing the glove’s features and capabilities. The system utilizes the Leap Motion controller for hand and finger tracking and the Unity software framework for collision detection and graphics rendering.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά