Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατανεμημένος προσδιορισμός θέσης με ραδιόφωνα ελεγχόμενα από λογισμικό πολύ χαμηλού κόστους

Tzagarakis Eleftherios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DF745543-0E97-4662-87B4-1ABD4FEB725B
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθέριος Τζαγκαράκης, "Κατανεμημένος προσδιορισμός θέσης με ραδιόφωνα ελεγχόμενα από λογισμικό πολύ χαμηλού κόστους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68753
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν ο κατανεμημένος προσδιορισμός θέσης με ραδιόφωνα ελεγχόμενα από λογισμικό, πολύ χαμηλού κόστους. Ως δέκτες, χρησιμοποιήθηκαν τα εμπορικά ραδιόφωνα RTL, σε συνδυασμό με το GNU Radio για τις ανάγκες της δειγματοληψίας. Στην συνέχεια, μελετήθηκε το μαθηματικό μοντέλο των λαμβανόμενων σημάτων των δύο δεκτών και με βάση αυτό, δημιουργήθηκε ο αλγόριθμος για την εξαγωγή της γωνίας άφιξης των σημάτων (angle of arrival). Η ψηφιακή επεξεργασία των σημάτων και υλοποίηση του αλγορίθμου, περιλαμβάνει τη διόρθωση της μετατόπισης της συχνότητας του φέροντος, χρησιμοποιώντας την τεχνική του περιοδογράμματος. Η εύρεση της χρονικής διαφοράς μεταξύ των εκκινήσεων της δειγματοληψίας των δύο δεκτών (λόγω της έλλειψης συγχρονισμού μεταξύ τους), γίνεται με τη συσχέτιση του λαμβανόμενου σήματος καθώς έχει συγκεκριμένη δομή. Σε επόμενο βήμα, γίνεται εκτίμηση της γωνίας και της εναπομένουσας μετατόπισης στη συχνότητα του φέροντος, μέσω της γραμμικοποίησης που γίνεται με τη μεθοδολογία των ελαχίστων τετραγώνων. Η γραμμικοποίηση λειτουργεί και ως ένα είδος αποθορυβοποίησης, δεδομένης της ευαισθησίας των RTL. Στον αλγόριθμο υπολογίζονται όλες οι απαιτούμενες παράμετροι για την εκτίμηση της γωνίας, εκτός από την χρονική στιγμή που εκκινεί το πρώτο RTL να λαμβάνει. Τα πειραματικά αποτελέσματα συμφωνούν με την θεωρία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά