Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση ανθρακικών πετρωμάτων, που τροφοδοτούν βιομηχανίες παραγωγής ασβέστου του Ελλαδικού χώρου, ως προς τη δραστικότητα της παραγόμενης ασβέστου

Kalfa Eleni-Anna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/352A831E-C8A3-4CF0-A7BE-E48061BE5EDE
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη-Άννα Κάλφα, "Αξιολόγηση ανθρακικών πετρωμάτων, που τροφοδοτούν βιομηχανίες παραγωγής ασβέστου του Ελλαδικού χώρου, ως προς τη δραστικότητα της παραγόμενης ασβέστου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68922
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογήθηκαν διαφορετικοί τύποι ανθρακικών πετρωμάτων που αποτελούν πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων ασβέστου, ως προς τη δραστικότητα των παραγόμενων κονιών μετά από έψηση σε διαφορετικές συνθήκες. Μελετήθηκαν εργαστηριακά δέκα ανθρακικά πετρώματα που τροφοδοτούν διαφορετικές μονάδες παραγωγής ασβέστου, που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Οι πρώτες ύλες αξιολογήθηκαν ως προς την ορυκτολογία και το χημισμό τους , με διαφορετικές μεθόδους εργαστηριακών αναλύσεων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πρώτων υλών φανέρωσαν τη χρήση διαφορετικών ανθρακικών πετρωμάτων, που περιλαμβάνουν ασβεστόλιθους υπερυψηλής και μέσης καθαρότητας, μάρμαρα, ασβεστιτικούς δολομίτες και δολομιτικούς ασβεστόλιθους.Ακολούθησαν πειράματα έψησης των δειγμάτων σε θερμοκρασίες χαμηλής, ενδιάμεσης και υψηλής ασβεστοποίησης (850, 950 & 1050° C, αντίστοιχα). Μελετήθηκε η δραστικότητα των προϊόντων της έψησης, βάσει του προτύπου ΕΝ 459-02 αλλά και η επίδραση διαδικασίας αέριας σβέσης στις παραγόμενες κονίες. Τα προϊόντα της έψησης περιλάμβαναν ασβέστους υψηλής και μεσαίας δραστικότητας, ανάλογα με τη θερμοκρασία έψησης. Οι περισσότερο ενεργές κονίες παρήχθησαν μετά απο έψηση στους 950° C για 4 ώρες, θεμρκρασία στην οποία ολοκληρώνεται πλήρως η διάσπαση των περιεχομένων ποσοστών ανθρακικών ορυκτών στις πρώτες ύλες. Πιστοποιήθηκε η επίδραση του χημισμού και πιο συγκεκριμένα της περιεκτικότητας των αρχικών δειγμάτων σε οξείδιο του μαγνησίου (MgO) και των συνθηκών υψηλής ασβεστοποίησης στη δραστικότητα των παραγόμενων προϊόντων ασβέστου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά