Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χωροχρονική μελέτη κλιματικών παραμέτρων στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας με χρήση GIS

Solomou Nikolitsa

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6344D033-D75F-416D-B448-DF76CCB9A360
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολίτσα Σολωμού, "Χωροχρονική μελέτη κλιματικών παραμέτρων στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας με χρήση GIS ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68925
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες η επικείμενη κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα πορίσματα της 4ης και 5ης έκθεσης του IPCC η κλιματική αλλαγή δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά είναι συνάρτηση γεωγραφικών συντεταγμένων του κάθε τόπου, καθώς πολλά οικοσυστήματα επηρεάζονται από τοπικές κλιματικές μεταβολές.Οι μακροχρόνιες παρατηρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον και την πορεία του κλίματος στο βάθος των χρόνων. Οι μετρήσεις αυτών των σταθμών χρησιμοποιούνται είτε για έρευνα μέσω ανάλυσης του κλίματος, είτε για υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις κλιματικών παραμέτρων (μέση θερμοκρασία, μέση βροχόπτωση, μέση ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου) από 83 μετεωρολογικούς σταθμούς του νησιωτικού συμπλέγματος της Ελλάδας και της Κρήτης, για το χρονικό διάστημα 2010-2016. Από τις μέσες μηνιαίες τιμές των εκάστοτε παραμέτρων των μετεωρολογικών σταθμών, υπολογίστηκαν οι μέσες ετήσιες κάθε έτους και τέλος οι μέσες τιμές των κλιματικών παραμέτρων για τα τελευταία 6 χρόνια.Με χρήση δύο μεθόδων χωρικής παρεμβολής, κατασκευάστηκαν χάρτες απεικόνισης των κλιματικών αυτών παραμέτρων με χρήση της χωρικής μεθόδου Inverse Distance Weighting και της γεωστατιστικής μεθόδου Kriging.Μέσω της μελέτης των κλιματικών αυτών χαρτών, καταλήξαμε σε κάποια βασικά συμπεράσματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή που υφίσταται η περιοχή έρευνάς μας.Οι θερμοκρασίες παρατηρούμε πως έχουν αυξηθεί ραγδαία ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί σημαντικά, σε όλα τα νησιά του ελληνικούσυμπλέγματος. Οι ταχύτητες του ανέμου παρατηρείται πως έχουν μειωθεί αισθητά, ακόμη ένα σημάδι της κλιματικής αλλαγής.Τέλος μελετήθηκαν οι πιθανές και ήδη αισθητές επιπτώσεις της μεταβολής των κλιματικών αυτών παραμέτρων σε τομείς της καθημερινότητας όπως γεωργία και τουρισμός, αλλά και σε τομείς που αφορούν την δημόσια υγεία αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σημειώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ προτάθηκαν και πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου στην περιοχή μελέτης μας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά