Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εισαγωγή νέων δεικτών φασματικής χαρτογράφησης για την βελτίωση της μικροσκοπίας και της διάγνωσης της λευχαιμίας

Kastrinakis Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C53B04E1-C723-452F-A6EC-AE2740BCEAFD
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Καστρινάκης, "Εισαγωγή νέων δεικτών φασματικής χαρτογράφησης για την βελτίωση της μικροσκοπίας και της διάγνωσης της λευχαιμίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68993
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η άνοδος και διαρκής εξέλιξη των οπτικών μικροσκοπίων ως απεικονιστικά μέσα είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η μικροσκοπία αποτελεί βασικό εργαλείο διάγνωσης για πολλούς επιστημονικούς τομείς, όπως η ιατρική, η βιολογία, η χημεία καθώς και για πολλές εφαρμογές της βιομηχανίας. Ωστόσο, το διεθνώς αποδεκτό υπόλειμμα τεχνολογίας σχετικά με τους φυσικούς περιορισμούς στην ανάλυση των οπτικών μικροσκοπίων φωτεινού πεδίου, υποδεικνύει την ανάγκη για νέους τρόπους βελτίωσης της απεικονιστικής τους ικανότητας. Επιπλέον, οι βιολογικοί περιορισμοί του ανθρωπίνου μέσου οπτικής αντίληψης στον εντοπισμό και την αξιολόγηση της οπτικής πληροφορίας κρίσιμης διαγνωστικής σημασίας, εγείρει την ανάγκη για την ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων που θα είναι σε θέση να την επισημάνουν και να την μετρήσουν με τρόπο ακριβή και ποσοτικό.Στην παρούσα εργασία, αναπτύχθηκε και προτείνεται μια νέα μέθοδος που χρησιμοποιεί την διαδικασία εκτίμησης της Συνάρτησης Μεταφοράς Διαμόρφωσης ενός ήλεκτρο-οπτικού απεικονιστικού συστήματος, με εφαρμογή σε οπτικά μικροσκόπια φωτεινού πεδίου, στοχεύοντας στον ακριβή και πειραματικό προσδιορισμός της δισδιάστατης Οπτικής Συνάρτησης Μεταφοράς, η οποία εν συνεχεία σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο αποσυνέλιξης Wiener, μπορεί να επιτύχει σημαντική βελτίωση της τελικής μικροσκοπικής εικόνας. Επιπλέον, για πρώτη φορά στη σχετική βιβλιογραφία, παρουσιάζεται μια νέα υπολογιστική μέθοδος για τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας στην λευχαιμία, συνδυάζοντας την μικροσκοπική εξέταση αιματολογικών επιχρισμάτων με τεχνικές πολύ-φασματικής απεικόνισης. Συγκεκριμένα, προσδιορίζεται ένα νέο σύνολο δεικτών φασματικής χαρτογράφησης, οι οποίοι υπολογίζονται ποσοτικά για κάθε λευκοκύτταρο ξεχωριστά σε δείγματα περιφερειακού αίματος και οι οποίοι είναι σε θέση να εντοπίσουν και να κατηγοριοποιήσουν τα κύτταρα διαγνωστικής σημασίας με υψηλή ακρίβεια.Οι προτεινόμενες μέθοδοι επέτυχαν βελτίωση της οπτικής ανάλυση έως και 176% σε οπτικό μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου με 23.8x βαθμούς μεγέθυνσης, πέραν της μέγιστης απεικονιστικής του ανάλυσης. Επιπλέον, επέτυχαν 100% ευαισθησία (sensitivity) με 98.91% ειδικότητα (specificity) σε περιπτώσεις ασθενών με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, ανιχνεύοντας με υψηλή ακρίβεια την ύπαρξη λεμφοβλαστών στα δείγματα περιφερειακού αίματος που αναλύθηκαν. Επίσης, επέτυχαν 74.86% ευαισθησία με 96.94% εξειδίκευση σε περιπτώσεις ασθενών Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας, εντοπίζοντας και κατηγοριοποιώντας αποτελεσματικά τα μη φυσιολογικά από τα φυσιολογικά λεμφοκύτταρα του αίματος. Συνεπώς, οι προτεινόμενες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιπρόσθετα αναλυτικά εργαλεία, συνεισφέροντας στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και στην αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας της λευχαιμίας με τρόπο ποσοτικό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά