Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της επένδυσης εγκατάστασης φ/β σε γη υψηλής παραγωγικότητας στη νήσο Σύρο

Thermos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0E7C1C97-C08B-46D5-B02B-EC522754C50E
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Θέρμος, "Αξιολόγηση της επένδυσης εγκατάστασης φ/β σε γη υψηλής παραγωγικότητας στη νήσο Σύρο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69001
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, η κάλυψη της οποίας εντείνει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Ήδη από τις αρχές του αιώνα επιστρατεύουμε ενναλακτικές πηγές ενέργειας, όπως τα Φ/Β, προκειμένου να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα που προκαλείται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας Φ/Β συστημάτων, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου και το ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον (τραπεζικός δανεισμός, επιχορηγήσεις σε συνδυασμό με υψηλές τιμές ενέργειας) στην Ελλάδα, οδήγησε στην μαζική εγκατάσταση Φ/Β πάρκων σε καλλιεργήσιμη γη. Δυσμενείς αλλαγές στις τιμές και η αβεβαιότητα στους όρους σύμβασης καθώς και οι αλλαγές στην αγροτική πολιτική έχουν θέσει υπό αίρεση τη βιωσιμότητα των επενδύσεων σε Φ/Β. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η οικονομική αξιολόγηση της εγκατάστασης Φ/Β πλαισίων σε αγροτεμάχια ενός μη διασυνδεδεμένου νησιού όπως η Σύρος. Θα γίνει ανάλυση βιωσιμότητας της εγκατάστασης σε σχέση με συμβατικές καλλιέργειες και συγκεκριμένα ελαιοκαλλιέργεια για διαφορετικά σενάρια πολιτικής με αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά