Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η κατάσταση των υγροβιότοπων στην Ελλάδα και μέτρα προστασίας αυτών

Nikolidakis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/318FD94D-87A0-4903-AEA6-4BC40BC9ECE0
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Νικολιδάκης, "Η κατάσταση των υγροβιότοπων στην Ελλάδα και μέτρα προστασίας αυτών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69212
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας αυτής είναι η εκτίμηση της παρούσας κατάστασης των υγροβιότοπων στην Ελλάδα και μέτρα προστασίας αυτών. Πιο συγκεκριμένα, δώθηκε ορισμός των υγροβιότοπων, ποια τα είδη τους, ποιες οι λειτουργίες και αξίες τους, ποιες απειλές και κινδύνους δέχονται. Παρουσιάζονται εκτενώς οι κυριότεροι εκ των υγροβιοτόπων της Ελλάδας καθώς και η Νομική προστασία που τους περιβάλλει, οι Φορείς διαχείρισης τους όπως και οι Περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω δράσεων τους φροντίζουν για τη διατήρηση και την αποκάτασταση των υγροβιοτόπων ενώ εκτίθενται σχετικά άρθρα από τον Τύπο. Τέλος, αναλύονται τα μέτρα και οι μέθοδοι προστασίας και αποκατάστασης τους καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε ακολουθούμενα από προτάσεις αντιμετώπισης της κατάστασης τους και αεϊφορικής διαχείρισης τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά