Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού στον Δήμο Καντάνου Σελίνου

Anastasakis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/68172500-A61C-4C62-BF58-3239D9A3588D
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Αναστασάκης, "Προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού στον Δήμο Καντάνου Σελίνου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69218
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο Δήμος Καντάνου Σελίνου ανήκει στην κατηγορία των ορεινών δήμων της Ελλάδας, οι οποίοι παρουσιάζουν τα εντονότερα φαινόμενα ερήμωσης, καθώς είναι οι λιγότερο συμβατές περιοχές με τα έως τώρα υποστηριζόμενα μοντέλα αστικής και μαζικής τουριστικής ανάπτυξης, στα οποία στηρίχθηκε η οικονομική άνθιση των μεγάλων αστικών κέντρων και των παράκτιων ζωνών. Ο Δήμος Καντάνου Σελίνου όπως και οι υπόλοιποι ορεινοί δήμοι της χώρας λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του, χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητα του φυσικού αποθέματός του, το οποίο προστατεύεται σήμερα από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ιδιαίτερη πολιτιστική του κληρονομια, ενώ την εποχή της άνθισης του εξασκούνταν όλες οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα (ελαιουργία, αμπελουργία, υφαντουργία, τυροκομία κλπ).Η παρούσα εργασία στοχεύει μέσα από συνέργειες δραστηριοτήτων στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Καντάνου Σελίνου. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δύνανται να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, μέσω της ανάδειξης, της διατήρησης και της προστασίας των υφιστάμενων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.Η πρώτη ενότητα της εργασίας προσεγγίζει την ευρύτερη έννοια του τουρισμού, μέσα από μία σύντομη αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη αυτού και την καταγραφή των χαρακτηριστικών που οδήγησαν σε δύο μοντέλα, το μαζικό και τον εναλλακτικό. Παρατίθενται επίσης τα δεδομένα που τεκμηριώνουν τον καθοριστικό ρόλο του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη τόσο της ευρύτερης ζώνης της Μεσογείου όσο και της Ελλάδας και της Κρήτης. Μόνο η ολιστική προσέγγιση μπορεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα του φυσικού και πολιτιστικού συνεχούς, στον σχεδιασμό προτάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δεύτερη ενότητα της εργασίας αναλύει τα στοιχεία που συνθέτουν τον Δήμο Καντάνου Σελίνου (μορφολογία, δημογραφία, μεταφορές, οικισμοί, φυσικό περιβάλλον, πολιτιστικό περιβάλλον) ώστε να στηρίξει τις προτάσεις για τις προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αναπτύσσονται στην τρίτη ενότητα της εργασίας. Οι προτάσεις που αναπτύσσονται αναδεικνύουν τις δυνατότητες του Δήμου Καντάνου Σελίνου, συνδυάζοντας τα στοιχεία της ιδιαιτερότητας του με τις σύγχρονες επιταγές του εναλλακτικού τουρισμού. Βασικές αρχές στην ανάπτυξη των προτεινόμενων δράσεων είναι η πραγμάτωση επεμβάσεων μικρής κλίμακας που σέβονται την φέρουσα ικανότητα του τοπίου της περιοχής, η σύζευξη του φυσικού με το πολιτιστικό περιβάλλον, τα οποία νοούνται ως ένα άρρηκτα συνδεδεμένο δίπολο, η διεπιστημονική προσέγγιση της ανάπτυξης, η χρηστή αξιοποίηση των σύγχρονων μορφών τεχνολογίας και η ένταξη του Δήμου σε ευρύτερα δίκτυα συνεργασίας στην περιφέρεια Κρήτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά