Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υδραυλικά κονιάματα με νανο-τιτανία, μια καινοτόμα λύση στις αποκαταστάσεις μνημείων και μνημειακών κατασκευών

Kapetanaki Kali

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9AF51DE8-0A2D-491A-ACCA-59DE62D7BD33
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κάλη Καπετανάκη, "Υδραυλικά κονιάματα με νανο-τιτανία, μια καινοτόμα λύση στις αποκαταστάσεις μνημείων και μνημειακών κατασκευών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69258
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας για την αποκατάσταση και επανάχρηση των μνημείων και των μνημειακών κατασκευών αποτελεί η μελέτη των ιστορικών υλικών και η σύνθεση νέων, που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του μνημείου τόσο δομικά τόσο και ιστορικά. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν η σύνθεση υδραυλικών κονιαμάτων με την προσθήκη νανο-τιτανίας σε ποσοστό 6% ώστε να διερευνηθεί η επίδραση της τελευταίας στον μηχανισμό πήξης των κονιαμάτων, στην πορεία της ενανθράκωσης και της ποζολανικής αντίδρασης. Η αξιολόγηση των παραπάνω διεργασιών από την πρώτη μέρα ωρίμανσης μέχρι και τον ενάμιση χρόνο έγινε με τις εξής τεχνικές και αναλύσεις: θερμοσταθμική ανάλυση (DTA-TG), φασματοσκοπία υπέρυθρου (FTIR) και ορυκτολογική ανάλυση με περιθλασιμετρία ακτινών Χ (XRD). Επιπλέον μέσω της δοκιμής Vicat προσδιορίστηκε ο χρόνος πήξης και μέσω των δοκιμών μονοαξονικής θλίψης, κάμψης τριών σημείων και μέτρησης υπερήχων υπολογίστηκαν η θλιπτική ανοχή, η αντοχή σε κάμψη στις 28 μέρες, τους 3 και 6 μήνες και το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας αντίστοιχα. Οι συνθέσεις αποτελούνται από πάστες (κονία με νερό) και κονιάματα οι οποίες χωρίζονται σε 2 ομάδες, η πρώτη που έχει ως κονία υδράσβεστο με προσθήκη μετακαολίνη (ML) σε αναλογία 60/40 και η δεύτερη με φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL). Στα κονιάματα προσθέτουμε αδρανή, ασβεστιτική (νταμαρίσια) ή πυριτική (ποταμίσια) άμμο με λόγο κονίας προς αδρανή 1/1 κατά βάρος. Για λόγους σύγκρισης δημιουργούμε τρεις διαφορετικές συνθέσεις ως προς την νανο-τιτανία: 1) χωρίς nT, 2) με nT και 3) με nT που έχει εκτεθεί σε ακτινοβολία UV. Ζητούμενο είναι να αποδειχθεί ότι η προσθήκη νανο-τιτανίας με την φωτοκαταλυτική της δράση επιταχύνει την πήξη των κονιαμάτων, χωρίς όμως να του στερεί τις μηχανικές τους ιδιότητες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι συνθέσεις με υδράσβεστο και μετακαολίνη δείχνουν βελτιωμένη συμπεριφορά στα φυσικοχημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά τους με την προσθήκη ενεργοποιημένης νανο-τιτανίας. Τα κονιάματα με υδραυλική άσβεστο και νανο-τιτανία συμπεριφέρονται ικανοποιητικά με την πάροδο έξι μηνών ωρίμανσης. Επίσης τα κονιάματα με υδράσβεστο και μετακαολίνη παρουσιάζουν υπερδιπλάσιες αντοχές και μεγαλύτερη πλαστιμότητα από τα κονιάματα με υδραυλική άσβεστο, επιβεβαιώνοντας τη θετική συνεισφορά που έχει η προσθήκη ποζολάνης στην υδράσβεστο. Γενικά αποδεικνύεται ότι η προσθήκη νανο-τιτανίας σε ποσοστό 6% κ.β της κονίας, εκτός από τις δεδομένες ιδιότητες αυτοκαθαρισμού, αποδίδει κονιάματα με εξαιρετικές αντοχές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά