Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημιουργία άτλαντα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Κρήτη με χρήση Γεωγρραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Kalogirou Andromachi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/07B72081-AE3F-4662-BE2F-43757F62CF44
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρομάχη Καλογήρου, "Δημιουργία άτλαντα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Κρήτη με χρήση Γεωγρραφικών Συστημάτων Πληροφοριών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69325
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός Άτλαντα των Νομών Χανίων και Ρεθύμνης, ο οποίος θα απεικονίζει χωρικά όλους τους πιθανούς σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της περιοχής μελέτης. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκαν όλες οι μορφές ενέργειας που παράγονται από Ανανεώσιμες Πηγές στους δύο νομούς ενδιαφέροντος, καθώς και οι άδειες που έχουν δοθεί ή εκκρεμούν γι’ αυτούς τους σταθμούς.Η χαρτογραφική διαδικασία αποτελεί το μόνο μέσο έκφρασης της σχέσης του ανθρώπου με την έννοια του χώρου. Ο χάρτης είναι ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες πληροφορίες για τον χώρο μπορούν να συγκεντρωθούν και να εξεταστούν, μέσω της αποτύπωσης της εκάστοτε περιοχής και την ανάλυση αυτής από τον χαρτογράφο, με βάση τα ανάλογα δεδομένα που αυτός διαθέτει.Δύο βασικά προβλήματα του πλανήτη σήμερα είναι αφενός η σταδιακή μείωση των αποθεμάτων των συμβατικών πηγών ενέργειας, και αφετέρου η αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη χρήση αυτών. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι ίσως ο σημαντικότερος τρόπος επίλυσης αυτών των δύο κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας θα έχει γίνει μία προσπάθεια χωρικής απεικόνισης της συμβολής των περιοχών Χανίων και Ρεθύμνου στην παραγωγή πράσινης ενέργειας.Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Άτλαντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση δεδομένων ή ως μέσο ανάλυσης σε πιθανές μελλοντικές μελέτες ενεργειακής φύσεως.Λέξεις Κλειδιά: Χαρτογράφηση, Άτλας, Νομός Χανίων, Νομός Ρεθύμνης, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά