Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Αιτωλοακαρνανίας

Laios Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FB345FAB-AE63-48B3-8431-0C8920941865
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Λάϊος, "Επεξεργασία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Αιτωλοακαρνανίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69336
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η επεξεργασία πραγματικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από την θαλάσσια περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, εφαρμόζοντας κάποιες από τις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας, και η γεωλογική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.Συγκεκριμένα η επεξεργασία επετεύχθη χρησιμοποιώντας κυρίως το λογισμικό crewes για την MATLAB ακολουθώντας τα εξής βήματα επεξεργασίας:Εισαγωγή των δεδομένων SEG Y στο λογισμικό επεξεργασίας και έλεγχος επικεφαλίδων δεδομένων. Δημιουργία σχετικής γεωμετρίας διάταξης μέσω της τροποποίησης των επικεφαλίδων και δημιουργία νέου αρχείου δεδομένων. Μέσω της χρήσης της νέας σχετικής γεωμετρίας έγιναν απεικονίσεις διατάξεων κοινής πηγής και κοινού ενδιάμεσου σημείου. Εφαρμόστηκε φίλτρο αυτόματης διόρθωσης πλάτους στις παραπάνω απεικονίσεις. Πραγματοποιήθηκε αναδιάταξη των δεδομένων σε καταγραφές κοινής ισαπόστασης πηγών-καναλιών(Common Offset Gather). Δημιουργία τομής σεισμικής υπέρθεσης μετά από διόρθωση NMO υπό σταθερή ταχύτητα. Άθροιση των καταγραφών κοινού ενδιάμεσου σημείου για την ανάλυση ταχύτητας και παραγωγή διαγραμμάτων συνάφειας. Πραγματοποίηση ανάλυσης ταχύτητας. Δημιουργία μοντέλων τμηματικής και μέσης τετραγωνικής ταχύτητας μετά από παρεμβολή/παρέκταση των τιμών ταχυτήτων – χρόνων. Δυναμική διόρθωση NMO και δημιουργία νέας τομής σεισμικής υπέρθεσης, τομή σεισμικής χωροθέτησης με τις μεθόδους των πεπερασμένων διαφορών, του Kirchhoff και της χωροθέτησης στον χώρο των συχνοτήτων.Τέλος ακολουθεί ερμηνεία και αντιπαράθεση της τομής σεισμικής χωροθέτησης κατά Kirchhoff με το μοντέλο των τμηματικών ταχυτήτων που κατασκευάστηκε, ερμηνεία της σεισμικής τομής και αντιπαράθεση της ερμηνείας με το μοντέλο ταχυτήτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά