Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φυτοαποκατάσταση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου με χρήση των φυτών Myrtus communis L. και Punica granatum L.

Papadimitropoulos Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E354E5C4-2EB0-4D90-81FF-D8F20A690C09
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Παπαδημητρόπουλος, "Φυτοαποκατάσταση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου με χρήση των φυτών Myrtus communis L. και Punica granatum L.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69338
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παραγωγή ελαιολάδου στις μεσογειακές χώρες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων όγκων αποβλήτων τα οποία προσδίδουν ιδιαίτερα τοξικές συνέπιες σε κάθε πιθανό αποδέκτη. Ως σήμερα δεν έχει επιτευχθεί η εφαρμογή μιας τεχνολογίας εξυγίανσης των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου (ΥΑΕ) που να ισορροπεί νομικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά. Στην παρούσα εργασία μελετάται η μέθοδος της φυτοαποκατάστασης γι αυτό το είδος αποβλήτων. Η φυτοαποκατάσταση θεωρείται ως μια χαμηλού κόστους εναλλακτική μέθοδος αποκατάστασης που προσφέρει μόνιμη λύση βελτιώνοντας παράλληλα την αισθητική της ρυπασμένης περιοχής.Για τις ανάγκες του πειράματος φυτεύτηκαν στελέχη μυρτιάς (Myrtus communis L.) και ροδιάς (Punica granatum L.) σε δύο πανομοιότυπες πιλοτικές μονάδες προσομοίωσης του εδάφους. Μέσω αντλίας το ΥΑΕ προς εξυγίανση επανακυκλοφορούσε διαμέσου του εδαφικού στρώματος και της ριζόσφαιρας των φυτών, δίνοντας το χρόνο στα ιδία αλλά και στους μικροοργανισμούς που συμβιώνουν στις ρίζες τους, να αποδομήσουν το περιεχόμενο οργανικό φορτίο του αποβλήτου. Για τον προσδιορισμό της απόδοσης των μονάδων ως προς την επεξεργασία των ΥΑΕ έγιναν χημικοί προσδιορισμοί και μετρήσεις στο υγρό απόβλητο προς επεξεργασία καθώς και σε δείγματα εδάφους της κάθε μονάδας(BOD5, COD,ολικές φαινόλες, ολική χλωροφύλλη, ολικό άζωτο, ολικός φώσφορος, ανάπτυξη μικροοργανισμών, ολικός οργανικός άνθρακας, υγρασία, αλατότητα, ολικά διαλυμένα στερεά, Ph, ηλεκτρική αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο).Και οι δύο μονάδες πέτυχαν αποδόμηση περισσότερο από 90-95% στην εφαρμογή χαμηλής οργανικής φόρτισης (COD < 6000mg/L) σε κάθε παράμετρο, ενώ στην περίπτωση μέτριας οργανικής φόρτισης (COD = 12500mg/L) είχαμε 40-75%

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά