Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανακατασκευή φασματικού κύβου από πολυπλεγμένα χωρικά και φασματικά δεδομένα

Gkouzionis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/16ACD52E-556A-4660-8626-9131F913A83D
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Γκουζιώνης, "Ανακατασκευή φασματικού κύβου από πολυπλεγμένα χωρικά και φασματικά δεδομένα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69353
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η υπερ-φασματική απεικόνιση είναι μία μη-καταστρεπτική τεχνολογία ανίχνευσης που ενσωματώνει τη συμβατική απεικόνιση και τη φασματοσκοπία με σκοπό την λήψη τόσο χωρικής όσο και φασματικής πληροφορίας ενός αντικειμένου-στόχου. Στις μέρες μας, η τεχνική αυτή αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για επιστημονική και βιομηχανική χρήση σε πολλούς τομείς. Οι εφαρμογές της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από την τηλεπισκόπηση και την εγκληματολογία έως την εξερεύνηση του διαστήματος και τη βιο-ιατρική. Οι υπερ-φασματικές εικόνες αντιπροσωπεύουν παρατηρήσεις μίας σκηνής σε πολλά διαφορετικά μήκη κύματος, και ειδικότερα σε κάθε εικονοστοιχείο της απεικονιζόμενης σκηνής αντιστοιχεί μία φασματική υποφραφή. Η παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνει μία νέα μέθοδο λήψης και ανακατασκευής του φασματικού κύβου στην υπερ-φασματική απεικόνιση. Η μέθοδος χρησιμοποιεί μία ηλεκτρο-οπτική διάταξη που καταγράφει και αποθηκεύει το φασματικό κύβο σε μία χώρο-φασματική πολυπλεγμένη μορφή. Το επόμενο βήμα είναι να απο-πολυπλέξουμε την πληροφορία αυτή, έτσι ώστε ο φασματικός κύβος να περιέχει μία στοίβα εικόνων κάθεμια εκ των οποίων αντιστοιχεί σε διαφορετικό μήκος κύματος. Δύο μέθοδοι για την ανακατασκευή του φασματικού κύβου υλοποιήθηκαν και αναλύονται στην παρούσα διπλωματική εργασία. Η πρώτη μέθοδος βασίζεται στην τεχνική της παρεμβολής, ενώ η δεύτερη στη διαγώνια σύνδεση των φασματικών ζωνών (τομογραφική ανακατασκευή). Η τεχνική της παρεμβολής αναφέρεται στην εκτίμηση των τιμών επιπέδου του γκρι σε άγνωστες θέσεις στην εικόνα, ενώ η τομογραφική μέθοδος βασίζεται στην επαναδειγματοληψία των αποθηκευμένων δεδομένων με τη χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε άμεση απο-πολύπλεξη των δεδομένων και ο ανακατασκευασμένος φασματικός κύβος αποτελείται από εκατοντάδες φασματικές εικόνες. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν την προσέγγισή μας κατάλληλη για απαιτητικές εφαρμογές φασματικής απεικόνισης, όπως οι εικόνες μικροσκοπίου και η μη-καταστρεπτική ανάλυση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά