Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με τη χρήση του κυκλικού μοντέλου οικονομίας

Vlassaki Stavroula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/16419504-F015-4727-8B5C-DDD210C1C13E
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταυρούλα Βλασσάκη, "Αξιολόγηση της διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με τη χρήση του κυκλικού μοντέλου οικονομίας ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69375
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων είναι μια ειδική κατηγορία αποβλήτων της οποίας η διαχείριση, η επεξεργασία και η τελική διάθεση απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα παράγονται κατά μέσο όρο 200.000 τόνοι αποβλήτων τέτοιου τύπου εκ των οποίων το 15% είναι επικίνδυνα. Συνεπώς, οι μέθοδοι επεξεργασίας και διαχείρισης εκτός του ότι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, είναι και κοστοβόρες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για ένα νέο οικονομικό μοντέλο, γνωστό και ως «Κυκλική Οικονομία». Η Κυκλική Οικονομία στηρίζεται στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών, η οποία οδηγεί αφενός στην αύξηση του κύκλου ζωής τους και αφετέρου στην εξοικονόμηση χρημάτων και πρώτων υλών. Το μοντέλο αυτό έχει αποδειχθεί ότι έχει περισσότερα οφέλη από αυτά που προσφέρει το γραμμικό, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας, την ενθάρρυνση των καινοτόμων τεχνολογιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.Η παρούσα διπλωματική μελέτη αξιολογεί τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διαχείριση των αποβλήτων του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στη μονάδα, με κύρια έμφαση στα πλαστικά υλικά, λόγω του ότι το πλαστικό είναι ένα ευρέως διαδεδομένο υλικό, εύκολο στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή του, αλλά δύσκολο στη βιοαποδόμησή του από το περιβάλλον, εντείνοντας έτσι σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως το φαινόμενο της βιοσυσσώρευσης. Με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό των δαπανών του νοσοκομείου και τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάθηκαν λύσεις για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το κυκλικό μοντέλο οικονομίας στα πλαστικά υλικά της μονάδας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά