Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή της θερμικής εκρόφησης με χρήση μικροκυμάτων στην επεξεργασία ρυπασμένων εδαφών με πετρελαιοειδή

Samothraki Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3FC07CB3-981C-4443-8A8D-F7286FD526DC
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Σαμοθράκη, "Εφαρμογή της θερμικής εκρόφησης με χρήση μικροκυμάτων στην επεξεργασία ρυπασμένων εδαφών με πετρελαιοειδή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69421
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εκτεταμένη χρήση του πετρελαίου αλλά και των προϊόντων αυτού, η παρουσία διαφόρων ρύπων στο έδαφος, όπως οι ολικοί πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες (TPH) και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), καθίσταται ένα σύνηθες φαινόμενο στη σύγχρονη εποχή. Οι κύριες πηγές των πετρελαϊκών υδρογονανθράκων, είναι τυχόν διαρροές και ατυχήματα, κατά τη μεταφορά ή/και την αποθήκευση καυσίμων και άλλων προϊόντων πετρελαίου. Για το λόγο αυτό, έχει επιτευχθεί η ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων εξυγίανσης και αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών από πετρελαϊκούς ρύπους.Η παρούσα διπλωματική εργασία, εκπονήθηκε στα πλαίσια προσπάθειας εξυγίανσης ρυπασμένου από πετρελαιοειδή εδάφους, το οποίο προήλθε από την περιοχή ενός διυλιστηρίου. Στο αρχικό στάδιο, έγινε χαρακτηρισμός του υπό μελέτη δείγματος, σχετικά με την περιεχόμενη υγρασία, τα χημικά στοιχεία, τις ορυκτολογικές του φάσεις και τη θερμοβαρυτομετρική ανάλυση. Επ’ ακολούθως, εφαρμόστηκε η μέθοδος της θερμικής εκρόφησης με χρήση τροποποιημένου οικιακού φούρνου μικροκυμάτων, σε ρυθμιζόμενη ισχύ 450 και 800 W, αλλά και επιλεγόμενους χρόνους εκρόφησης, με σκοπό την απομάκρυνση των οργανικών ρύπων. Τέλος, ακολούθησε ο προσδιορισμός των ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων που απομακρύνθηκαν, καθώς και η ποιοτική προσέγγιση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, κάνοντας χρήση κατάλληλων μεθόδων.Η επεξεργασία με μικροκύματα κρίθηκε αποτελεσματική, για την επεξεργασία ρυπασμένου δείγματος σε μικρούς χρόνους εκρόφησης. Συγκεκριμένα, η μέθοδος κατέδειξε απόδοση απομάκρυνσης των TPH έως και 99 %. Ως σημαντικότερη λειτουργική παράμετρος για την ικανοποιητική απομάκρυνση των πετρελαϊκών ρύπων κρίθηκε ο χρόνος επεξεργασίας. Αντιθέτως, οι μεταβολές τόσο της εφαρμοσμένης ισχύος, όσο και της ποσότητας του ρυπασμένου δείγματος που εξετάστηκαν δεν επέφεραν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αποτελεσματικότητα της διεργασίας. Τα βαριά μοριακού βάρους (HMW) PAHs, παρουσίασαν υψηλά ποσοστά απομάκρυνσης από την αρχή ήδη της εφαρμογής. Από περιβαλλοντικής άποψης, κρίθηκε ως ιδανική ισχύς λειτουργίας τα 450 W.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά